projekt nr 5

5. Skwer na ul. 1 Maja przy przejściu podziemnym, nasadzenie drzew, wymiana posadzki bez ławek


Opis projektu

Rewitalizacja skweru na ul. 1 Maja przed przejściem podziemnych. Wymiana posadzki, nasadzenie drzew nie tylko w formie szpalerów, ale również na całej powierzchni placu w sposób regularny, nasadzenia trwa i innych roślin z systemem nawadniania, ciekawie ukształtowania powierzchnia z oświetleniem roślinności. Całość nawiązująca do ławeczki powstałej po drugiej stronie przejścia. Projekt nie zakłada budowy ławek!

Projekt możliwy do realizacji