Szczegóły projektu

Wykonanie wygodnego dojścia od ul. Wybickiego przy Stadionie SKLA do ul. Abrahama


Opis projektu

Remont i modernizacja terenów zielonych -Wykonanie wygodnego dojścia od ul. Wybickiego przy Stadionie Lekkoatletycznym przez las do ulicy Abrahama, do kościoła św. Bernarda, do Domu Seniora.
Projekt dotyczy uporządkowania i zagospodarowania terenów leśnych, będących własnością gminy znajdujących się w okolicy Stadionu Lekkoatletycznego i łączących ulicę Wybickiego i Abrahama. Teren ten jest bardzo zaniedbany, a jest przejściem do kościoła św. Bernarda znajdującego się przy ulicy Abrahama i do Domu Seniora np. na rehabilitację, znajdującego się na ul. Mickiewicza. Większość mieszkańców tej dzielnicy jest osobami w podeszłym wieku i ma wielkie trudności z pokonaniem tej drogi (czasami się zdarza, że członkowie rodzin podwożą samochodem starsze osoby do tych obiektów, objeżdżając dużą część Sopotu, ale to nie jest rozwiązanie). Można wykonać schody z bali drewnianych (lub inne rozwiązanie - niech się wypowiedzą fachowcy), Można wykonać schody z bali drewnianych (lub inne rozwiązanie - niech się wypowiedzą fachowcy), usunąć korzenie, kamienie, głazy, sprawdzić oświetlenie, wykonać odpowiednie dojście z ulicy Wybickiego do ścieżki leśnej, a potem do ul.Abrahamaz ulicy Wybickiego do ścieżki leśnej, a potem do ul.Abrahama
Projekt będzie służyć bardzo wielu mieszkańcom Sopotu, a szczególnie osobom starszym.
Projekt bardzo popiera proboszcz parafii św. Bernarda

Opis lokalizacji

Remont i modernizacja terenów zielonych -Wykonanie wygodnego dojścia od ul. Wybickiego przy Stadionie Lekkoatletycznym przez las do ulicy Abrahama, do kościoła św. Bernarda, do Domu Seniora. Projekt dotyczy uporządkowania i zagospodarowania terenów leśnych, będących własnością gminy znajdujących się w okolicy Stadionu Lekkoatletycznego i łączących ulicę Wybickiego i Abrahama. Teren ten jest bardzo zaniedbany, a jest przejściem do kościoła św. Bernarda znajdującego się przy ulicy Abrahama i do Domu Seniora np. na rehabilitację, znajdującego się na ul. Mickiewicza. Większość mieszkańców tej dzielnicy jest osobami w podeszłym wieku i ma wielkie trudności z pokonaniem tej drogi (czasami się zdarza, że członkowie rodzin podwożą samochodem starsze osoby do tych obiektów, objeżdżając dużą część Sopotu, ale to nie jest rozwiązanie). Można wykonać schody z bali drewnianych (lub inne rozwiązanie - niech się wypowiedzą fachowcy), Można wykonać schody z bali drewnianych (lub inne rozwiązanie - niech się wypowiedzą fachowcy), usunąć korzenie, kamienie, głazy, sprawdzić oświetlenie, wykonać odpowiednie dojście z ulicy Wybickiego do ścieżki leśnej, a potem do ul.Abrahamaz ulicy Wybickiego do ścieżki leśnej, a potem do ul.Abrahama Projekt będzie służyć bardzo wielu mieszkańcom Sopotu, a szczególnie osobom starszym. Projekt bardzo popiera proboszcz parafii św. Bernarda

Projekt możliwy do realizacji.