projekt nr 37

37. Aktywizacja seniorów przez zajęcia rekreacyjne


Opis projektu

Cotygodniowe marsze sopockich seniorów na terenie sopockich lasów (w granicach miasta jest 970 ha lasów co stanowi ok. 56% powierzchni ) pod opieką przewodnika. Trasy marszu mogą wynosić od 3 do 10 km. W ciągu miesiąca odbywałyby się 4 wyjścia. Program byłby realizowany w miesiącach : kwiecień – październik.


Grupa odbiorców:
Sopocianie w wieku 60+ mile widziani z wnukami – możliwość udziału innych grup wiekowych

Cel Projektu:
Aktywizacja sopockich seniorów. Chcielibyśmy, aby w pierwszym roku funkcjonowania projektu uczestniczyło w nim nie mniej jak 300 osób. Badania naukowe potwierdzają, że dobry stan kondycji psycho-fizycznej wpływa znacząco na postawy socjalne
i społeczne ludzi. Krótko mówiąc poprzez aktywność stajemy się bardziej zaangażowani.

Zasadność realizacji projektu:
Seniorzy są grupą, do której na codzień nie jest kierowane zbyt wiele wydarzeń. Poprzez wykorzystanie naszego kapitału i specjalistycznej wiedzy trenerskiej, chcemy pomóc tej grupie społecznej pozostać cały czas w kontakcie z aktywnością fizyczną,
a co za tym idzie - wzmocnić ich zaangażowanie społeczne.

Opis lokalizacji

Sopockie lasy

Projekt możliwy do realizacji.