projekt nr 1

1. Remont schodów przy ul. Jagiełły


Opis projektu

Remont i modernizacja schodów przy ulicy Jagiełły wraz z monitoringiem oraz oświetleniem.