projekt nr 1

1. Remont schodów przy ul. Jagiełły


Skrócony opis

Remont i modernizacja schodów przy ulicy Jagiełły wraz z monitoringiem oraz oświetleniem.

Opis projektu

Remont i modernizacja schodów przy ulicy Jagiełły wraz z monitoringiem oraz oświetleniem.