projekt nr 14

14. Dom Sąsiedzi w Kamiennym Potoku ALTERNATYWY 5


Lokalizacja

Pomieszczenia SM Kamienny Potok przy ul. Mazowieckiej 26 , \

Skrócony opis

Dom Sąsiedzki dla mieszańców Sopotu, w szczególności Kamiennego Potoku. Głównymi zadaniami w ramach domu sąsiedzkiego to:
1) cykl spotkań dla mieszkańców: turniej szachowy, joga, zdrowe odżywianie, senior fitness, wystawy, warsztaty artystyczne dla rodzin z dziećmi.Miejsce twórczego spędzania czasu i nawiązywania relacji międzysąsiedzkich.

Opis projektu

Projekt zakłada uruchomienie sąsiedzkiego domu dla mieszańców Sopotu, w szczególności dzielnicy Kamienny Potok. Głównymi zadaniami w ramach domu sąsiedzkiego będzie:
1) cykl spotkań dla mieszkańców, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, np: turniej szachowy, spotkania na temat zdrowego odżywiania, Sopot Kamienny Potok i jego mieszkańcy - wystawa, warsztaty artystyczne dla rodzin z dziećmi, warsztaty rozwoju osobistego, wycieczki nordic walking.
2) zorganizowanie lokalnego festynu we wspólnej przestrzeni dzielnicy, gdzie zaprezentują się mieszkańcy: muzycy, artyści plastycy itp.Podczas festynu pchli targ dla dzieci, warsztaty plastyczne, gry i zabawy sportowe, nordic walking.
3) animacja lokalnej społeczności w celu wyzwalania wewnętrznego  potencjału mieszkańców; np. zaplanowanie psich placów zabaw, itp.

Projekt będzie służył mieszkańcom Sopotu, w szczególności dzielnicy Kamienny Potok.
Dom sąsiedzki mieści się  pomieszczeniach SM Kamienny Potok przy ul. Mazowieckiej

Koszt projektu uwzględnia zatrudnienie animatorów warsztatów, materiały oraz inne koszty działalności domu sąsiedzkiego, w tym festyn.
koszt: 25.000 zł

Ten projekt doskonale wpisuje się w założenia projektu sopockie domy sąsiedzkie i funkcjonowanie domu sąsiedzkiego alternatywy 5 mogłoby być finansowane z Budżetu Obywatelskiego Sopotu.