projekt nr 10

10. Remont i modernizacja ul. Moniuszki ze szczególnym uwzględnieniem drogi dojazdowej do numerów 3,5,7


Opis projektu

Remont ul. Moniuszki pojawiał się w różnych planach od dawna. Z ostatnich ustaleń wynikało, że miał on zostać przeprowadzony zaraz po zakończeniu inwestycji remontu Opery Leśnej i zagospodarowywania terenu przy Stawie Nowowiejskiego czyli tzw. Morskiego Oka, o którym mowa jest już od ponad dekady. Pierwsza z wymienionych inwestycji została zakończona w lipcu 2012 roku a jej realizacja ostatecznie zrujnowała stan ulicy Moniuszki ze względu na dużą ilość ciężkiego sprzętu budowlanego, który jeździł tamtędy podczas remontu Opery Leśnej i trasy ewakuacyjnej z Opery Leśnej. Natomiast jeśli chodzi o ulice dojazdową do numerów 3,5 i 7, droga stromo prowadząca do Wzgórza Olimpijskiego ulica ta nigdy nie była remontowana co znamienne tak naprawdę nigdy nie została nawet wykonana. Wytoczona na miejscu dawnej ścieżki leśnej, poszerzona i  utwardzona ok. 1908 roku. Jej stan pogorszył się w ostatnim czasie z uwagi na remont zbiornika wody "Wzgórze Trzech Gracji" w lesie pomiędzy ulicami Herberta i Moniuszki. Ulica ta nie jest przystosowana do przejazdu ciężkiego sprzętu. Realizacja tego projektu jest bardzo ważna dla mieszkańców tej ulicy oraz turystów podążających do Opery Leśnej i Cmentarza Wojennego. Jest to teren bardzo popularny jako teren do spacerów. Ulica znajduje się na trasie należącej do ścieżek o nazwie Sopockie Szlaki Spacerowe. Tu szlak brązowy spacerowy łączy się z czarnym turystycznym. Jest to najczęściej odwiedzana poza pasażem nadmorskim i ul. Bohaterów Monte Cassino część Sopotu. Z uwagi na lokalizację Cmentarza Wojennego jest to trasa przebywana przez liczne delegacje składające hołd poległym w obronie Sopotu. Na marginesie należy dodać, że Pomnik, który stoi u stóp Wzgórza Olimpijskiego przy ul. Moniuszki poświęcony Żołnierzom Armii Radzieckiej – obrzydliwa betonowa płyta, obsmarowany białą farbą uwłacza godności bohaterów, których ma upamiętniać, nie spełnia żadnej funkcji, której pomnik ma służyć, jest miejscem spotkań miejscowych alkoholików i narkomanów, a swoją szpetotą budzi przerażenie zagranicznych gości, którzy mijają go w drodze do Opery Leśnej (załączona fotografia). Stan techniczny całej ulicy w tym schodów zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Mieszkańcy nawet jeśli wiedzą o nierównościach w tym miejscu, mogą o nich zapomnieć lub i tak nie zauważyć ze względu na kompletne ciemności panujące na tej ulicy ze względu na brak jej oświetlenia. Trudno też oczekiwać, aby pieszy miał cały czas spuszczony wzrok i był skoncentrowany na obserwowaniu nawierzchni chodnika. Przemieszczanie się ciemną ulicą jest nie tylko niebezpieczne ze względu na większe zagrożenie przestępczością czy biegającymi zwierzętami domowymi, a także dzikimi. To również zagrożenie uszczerbku na zdrowiu, gdyż przemieszczanie się nierówną, dziurawą drogą w ciemności w najgorszym przypadku może się skończyć wizytą na oddziale urazowym. Brak chodników ze względu na wąskość tej drogi stwarza kolejne niebezpieczeństwo bycia niezauważonym przez kierowców. Wykonanie oświetlenia terenu między budynkami jednorodzinnymi przy ul. Moniuszki jest rzeczą niezbędną do normalnego funkcjonowania, mieszkańcy od zawsze borykają się z brakiem jakiegokolwiek oświetlenia na opisywanej ulicy. Z tego powodu utrudnione jest (a wręcz niemożliwe) poruszanie się po ulicy po zmroku, zarówno dla pojazdów, jak i pieszych. W czasie zimowym, gdy bardzo szybko robi się ciemno wyjście z domu w porze popołudniowej jest niebezpieczne dla zdrowia i życia. Nadmienić należy, że w dwóch posesjach od lat prowadzona jest działalność gospodarcza i z tego tytułu odprowadzane są do miasta wysokie podatki, jednak jak wynika z powyższego opisu prowadzenie działalności jest wręcz niemożliwe ponieważ klienci nie są w stanie w żaden sposób dotrzeć do miejsca prowadzenia działalności. Zamontowanie oświetlenia poprawiłoby bezpieczeństwo mieszkańców tej ulicy (miejsce to po zmierzchu jest niebezpieczne o czym może świadczyć m.in. stałe patrolowanie tej okolicy przez policję, można sprawdzić również statystyki interwencji policyjnych mających miejsce w tej dzielnicy). Każdy, kto codziennie musi chodzić taką ulicą, zna wątpliwą przyjemność takiej czynności.Wystające ruchome płyty stanowią zagrożenie zarówno dla pieszych (ryzyko wypadków – co miało miejsce już kilkakrotnie, złamań, uszkodzeń ciała) jak i pojazdów (w tym wypadek śmiertelny), nierówności i zapadliska utrudniają wjazd samochodom, szczególnie po opadach deszczu i śniegu. Realizacja tego projektu na pewno ułatwi poruszanie się osobom, które tamtędy chodzą i jeżdżą i pozwoli mieszkańcom na normalny dojazd i dojście do domów. Poza tym poprawi estetykę otoczenia, szczególnej trasy spacerowej mieszkańców i napływających turystów z uwagi na bliskie położenie atrakcji turystycznych takich jak: Opera Leśna, Wieża Widokowa oraz Łysa Góra, a także lokalizacji w tym miejscu restauracji Harnaś i Hotelu Opera.

Opis lokalizacji

Ul. Moniuszki a właściwie jej część prowadząca do numerów 3,5 i 7 (wąska ślepa uliczka) droga stromo prowadząca do Wzgórza Olimpijskiego.

Projekt zaakceptowany.

Załączniki