projekt nr 4

4. Modernizacja chodnika ul. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Na Wydmach do ul. 3 Maja


Opis projektu

Stara nawierzchnia chodnika z płyt betonowych zostanie zastąpiona nową z kostki betonowej. Poprawi to zarówno estetykę nawierzchni jak i komfort jej użytkowania. Bliskość morza dodatkowo wpływa na użytkowanie tego ciągu pieszego przez licznych turystów przybywających w sezonie do Sopotu. Zarówno im jak i okolicznym mieszkańcom ułatwi to poruszanie się i zwiększy jego bezpieczeństwo.

Opis lokalizacji

ul. Grunwaldzka od skrz. z ul. Na Wydmach do ul. 3 Maja

Projekt zaakceptowany.