Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 42

42. Renowacja zabytkowego, ceglanego budynku drenażowego ujęcia wody na Brodwinie z 1922 r. oraz utworzenie ścieżki spacerowej


Lokalizacja

Sopot Brodwino, teren ujęcia wody za blokiem na ul. Kolberga 31

Skrócony opis

Renowacja konserwatorska ceglanego, zabytkowego budynku drenażowego ujęcia wody „Brodwinowo” z 1922 r., zwanego potocznie Domkiem Baby Jagi. Udostępnienie ścieżki dla spacerowiczów przebiegającej od osiedla przy bloku nr 31, przez obecnie ogrodzony teren ujęcia wody, na leśną polanę. Postawienie ceglano-drewnianych ławek i utworzenie żwirowego placyku przed zabytkowym budynkiem.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest renowacja konserwatorska i ekspozycja zabytkowego nieczynnego budynku drenażowego ujęcia wody „Brodwinowo” z 1922 r. Budynek jest obecnie w opłakanym stanie, zapadający się dach gontowy, wymaga pilnej naprawy. Prawdopodobnie jest to ostatni dzwonek na naprawę tego oryginalnego budynku, może on już nie przetrwać kolejnej zimy.
W ramach projektu proponuje się wydzielenie z obecnie ogrodzonego terenu ujęcia wody otwartej ścieżki spacerowej. Ścieżka mogłaby prowadzić od głazu narzutowego (za blokiem na ul. Kolberga 31) do budynku ujęcia wody i dalej aż do drogi prowadzącej na leśną polanę. Koło budynku ujęcia wody proponuje się utworzenie placyku np. żwirowego i postawienie ławek nawiązujących do stylu budynku - np. zbudowanych z czerwonych cegieł i drewna, ustawienie koszy na śmieci, zamontowanie tablicy informacyjnej nt. zabytkowego budynku oraz głazu narzutowego. Dodatkowo pożądane byłoby wyeksponowanie samego głazu - poprzez włączenie go w obręb ścieżki. Proponowany budżet - 500 000,00 zł