projekt nr 10

10. Bezpieczny Mickiewicz - zakup i instalacja systemu monitoringu na osiedlu Mickiewicza


Opis projektu

Osiedla im. Adama Mickiewicza w Sopocie to jedno z większych osiedli mieszkaniowych w Górnym Sopocie. Powstałe w latach 60/70-tych XX. na swoje czasy było nowoczesnym kompleksem zapewniającym mieszkańcom wszystkich podstawowych dóbr i usług. Z biegiem lat stało się mocno zaludnione i niedostosowane do aktualnych trendów mieszkaniowych. Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne wdrażane w blokach osiedla Mickiewicza - spełniają podstawowe wymogi. Z upływem czasu i zmieniających się potrzeb mieszkańców - osiedle zaczęło "odstawać" od wymogów nowoczesnego osiedla mieszkaniowego.

Jednym z mankamentów osiedla Mickiewicza w Sopocie jest jakikolwiek brak monitoringu. W okolicy osiedla Mickiewicza nie ma bowiem ani monitoringu miejskiego, ani wewnętrznej sieci monitorującej zdarzenia mające miejsce na ww. osiedlu. Wypadki drogowe, stłuczki pojazdów, potrącenia pieszych i zwierząt na drodze, włamania, nieprzepisowa jazda, uliczne wybryki osób pod wpływem alkoholu - przykłady ewentualnych i potencjalnych zagrożeń, w których monitoring byłby wskazany - można by długo wymieniać. Idealnym rozwiązaniem byłby mieszany monitoring, a więc obsługiwany z budżetu spółdzielni i miasta Sopotu. Jako mieszkańcy osiedla w Górnym Sopocie mamy nadzieję, że w takim samym stopniu możemy liczyć na wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, jak mieszkańcy Dolnego Sopotu, gdzie kamery miejskiego monitoringu są rozmieszczone dość gęsto.

Podobnie jak w ubiegłych latach można zakupić sprzęt i przekazać w użytkowanie spółdzielni.