projekt nr 3

3. Remont chodników i uliczki w ciągu posesji ul. Książąt Pomorskich 13 do 23


Opis projektu

Zakres prac,remont chodnika i nawierzchni ulicy wewnątrz tzw Podkowy. Zrealizowany projekt będzie służył mieszkańcom, pieszym korzystającym z chodnika od Książąt pomorskich do 3 Maja, mieszkańcom Sopotu korzystającym z pięknie uporządkowanego Ogródka Jordanowskiego i wielofunkcyjnego obiektu sportowego.

Opis lokalizacji

Projekt dotyczy remontu chodników i uliczki wzdłuż posesji 13 do 23 tzw "Podkowa"