projekt nr 3

3. Remont chodników i uliczki w ciągu posesji ul. Książąt Pomorskich 13 do 23


Lokalizacja

Projekt dotyczy remontu chodników i uliczki wzdłuż posesji 13 do 23 tzw "Podkowa"

Skrócony opis

Chodniki i uliczka są w opłakanym stanie, rozjechane przez śmieciarki podjeżdżające wgłąb uliczki, oraz oraz samochody Zarządu Dróg i Zieleni. Z roku na rok następuje pogorszenie stanu szczególnie chodnika. Jest to droga publiczna, z której korzystają piesi przechodzący od ul. Książąt Pomorskich do ul. 3 Maja  jest w takim stanie ( dziury), że grozi upadkiem pieszego i poranieniem szczególnie zimą

Opis projektu

Zakres prac,remont chodnika i nawierzchni ulicy wewnątrz tzw Podkowy. Zrealizowany projekt będzie służył mieszkańcom, pieszym korzystającym z chodnika od Książąt pomorskich do 3 Maja, mieszkańcom Sopotu korzystającym z pięknie uporządkowanego Ogródka Jordanowskiego i wielofunkcyjnego obiektu sportowego.