projekt nr 13

13. Aktywizacja "Górnego Monciaka" - organizacja wydarzeń dla mieszkańców na górnym odcinku ul. Boh. Monte Cassino między tunelami


Lokalizacja

Górny Monciak - ulica Mone Cassino od linii kolejowej do ulicy Niepodległości

Skrócony opis

Aktywowanie Górnego Monciaka, organizacja cyklicznych i jednorazowych wydarzeń w tej przetrzeni miasta, w których uczestniczyć będą różne grupy mieszkańców.

Opis projektu

W ramach projektu chcemy:
- promować górny odcinek Monciaka, a przede wszyskim informować, głównie  mieszkańców Sopotu, że to miejsce żyje,
- pokazywać domową, kameralną i kreatywną stronę Sopotu w kontrze do miejsc oferujących rozrywki dość proste, skierowane do odbiorcy przygodnego zazwyczaj nie będącego mieszkańcem miasta
- angażować w rozmaite akcje różne grupy mieszkańców: rodziny, wspólnoty mieszkaniowe, seniorów, młodzież i dzieci, jak również lokalnych przedsiębiorców
W jaki sposób chcemy to osiągnąć:
- cykl regularnych akcji i warsztatów, odbywających się z częstotliwością jeden raz na miesiąc na Górnym Monciaku -> spis propozycji w załączniku nr 1 zawiera również zacunkowe koszty warsztatów
- sopockie murale – chcemy, aby Sopot dołączył do miast, w których kwitnie sztuka muralu. Na Górnym Monciaku jest kilka idealnych płaszczyzn, na których murale można umieścić. Potrzebna jest pomoc od strony formalnej [uzyskiwanie ewentualnych zgód wspólnot mieszkaniowych], jak również finansowej. Nawiązanie kontaktów ze środowiskami artystycznymi, które działają w Trójmieście możemy wziąć na siebie, chyba że Wydział Kultury UM chce mieć większy aktywny wpływ na przebieg uzgodnień, warunków, etc.
- imieniny ulicy 18 maja: warsztaty z lity warsztatów cyklicznych, jak również stoiska wspólnot mieszkaniowych, punktów gastronomicznych – zbiórka pieniędzy na cel wskazany przez mieszkańców; przedstawienie zorganizowane przez sopockie ośrodki wychowawcze dla młodzieży oraz dom seniora.

Projekt ten to pewnego rodzaju opis tzw. "dni sąsiada" jakie organizują inne osiedla/dzielnice sopockie tj.: Brodwino czy kamienny potok. projekt ten może być finansowany z budżetu miasta sopotu, jako wydarzenie kulturalno-rekreacyjne dla mieszkańców