Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 34

34. Publiczne pole do disc golfa (cz. I Łysa Góra i okolica, cz. II teren leśny między ul. 23 Marca i Malczewskiego)


Lokalizacja

Pierwsze cześć pola: Łysa Góra i okolice: od wysokości ul. Żeromskiego, teren Łysej Góry i szczyt, Wzgórze Elizy, stara skocznią narciarska  

Druga część pola: teren leśny pomiędzy ul. 23 Marca i Malczewskiego: wzdłuż przejścia Spadzistą Drogą w kierunku schroniska „Sopotkowo”, dalej w kierunku Bekasowej Doliny i powrót Drogą Zrywkową, do początku drugiej części pola czyli Spadzistej Drogi.

Precyzyjną lokalizację poszczególnych elementów zaplanowanego wstępnie układu pola przedstawiam w załącznikach.

Skrócony opis

Disc golf polega na rzucaniu dyskami, przypominającymi frisbee, do specjalnych metalowych koszy. Zasady gry oparte są o reguły tradycyjnego golfa: im mniej prób, tym lepszy wynik. Sopockie lasy i Łysa Góra to idealne tereny do stworzenia pełonowymiarowego, otwartego dla wszystkich pola. W Polsce są one unikatami. Mieszkańcy zyskają nowe miejsce do aktywności i integracji - bez względu na wiek.

Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie dwuczęściowego, pełnowymiarowego, czyli osiemnastokoszowego pola do disc golfa. Byłoby one podzielone na dwie części. Każda liczyłaby po 9 koszy, nazwyanych także dołkami. Pierwsza część pola zlokalizowana byłaby na Łysej Górze oraz w jej najbliższej, leśnej okolicy od strony ul. 23 marca i Opery Leśnej. Druga część powstałaby pomiędzy ulicami 23 marca i Malczewskiego. Każdy z dołków składałby się z tak zwanego teepadu  - specjalnej maty rozbiegowej wyłożonej sztuczną trawą o wymiarach 1 m x 2,5 m, stalowego kosza umieszczonego na rurze na wysokości 1,5 m nad ziemią oraz tabliczki przedstawiającej dokładny plan dołka. W rozległej przestrzeni tak zwanych terenów zielonych ustawionych zostałoby w sumie 18 koszy oraz 18 mat rozbiegowych. Dodatkowo przy każdej z dwóch części pola stanęłyby tablice informacyjne.

Stworzenie takiej infrastruktury daje szereg możliwości organizacyjnych. Oprócz indywidualnej gry, traktowanej po prostu jako aktywna forma spędzenia czasu na świeżym powietrzu, to także możliwość szerokiej integracji mieszkańców i  kreowania różnego rodzaju rozgrywek na różnych poziomach. W Trójmieście, w tym w Sopocie,  funkcjonuje już społeczność discgolfowa organizująca regularne i cykliczne rozgrywki na podobnym polu w Jaśkowej Dolinie w Gdańsku. Budowa pola w Sopocie dałaby między innymi możliwość poszerzenia tych rozgrywek i organizacji w Sopocie profesjonalnych turniejów. Również takich sankcjonowanych przez PDGA - międzynarodową federację disc golfa. Aktualnie nieliczne takie turnieje w Polsce cieszą się ogromną popularnością - chętnych do gry jest więcej, niż miejsc przygotowanych dla potencjalnych uczestników.

Oprócz czysto sportowych rozgrywek, pozostają te o charakterze rekreacyjnym. Jak chociażby ligi sąsiedzkie, rodzinne czy np. zajęcia dzieci w ramach szkolnych zajęć wychowania fizycznego, co pokazują przykłady z Jaśkowej Doliny w Gdańsku. Próg wejścia w disc golfa jest bardzo niski, niewielkie wydatki na podstawowy dysk dają możliwość rozpoczęcia przygody z tym sportem. Disc golf jest także świetną formą spędzenia czasu dla seniorów - bo daje im możliwość ruchu, a same rzuty nie wymagają wielkiego wysiłku fizycznego. Przykłady z Polski - chociażby ze Śląska czy Wielkopolski - pokazują, że disc golf aktywnie uprawiają nawet osoby w wieku 70+.

Z drugiej strony także dzieci mogą z powodzeniem próbować swoich sił w disc golfie. Sopot słynnie z tworzenia nowych możliwości rozwoju dla uczniów i uczennic. Powstanie pola dałoby nowe możliwości szkolenia młodzieżu. Dlaczego pierwszy szkolny program, w którym dzieci zapoznały by się z tym sportem i technikami rzutów, nie miałby zostać zrealizowany właśnie w Sopocie?

W Sopocie dodatkowym, czysto fizycznym walorem jest ukształtowanie powierzchni. Pokonywanie różnić wysokości wynikających z rzeźby terenu dawałoby uprawiającym disc golfa jeszcze więcej korzyści zdrowotnych. Zbudowanie pola poszerzałoby nie tylko rekreacyjną, ale także turystyczną ofertę miasta. Disc golfowa turystyka popularna jest chociażby wśród mieszkańców Szwecji, Finlandii czy Niemiec, gdzie spędzanie czasu na polu np. w rodzinnym gronie jest bardzo popularne. Budowa pola w Sopocie byłaby dodatkowym argumentem za przyjazdem do Trójmiasta czy bezpośrednio Sopotu.

Niezależnie od tego wszystkiego disc golf pozostaje po prostu świetną formą wspólnego, często rodzinego spędzenia czasu na świeżym powietrzu, która na pewno przypadnie do gustu wielu mieszkańcom i mieszkankom miasta.

Całkowity koszt realizacji, to jest projektu pola, zakupu i montażu 18. certyfikowanych przez PDGA koszy na poziomie Championship, 18. mat rozbiegowych, 18 tabliczek z planem dołka i tablic informacyjny szacowany jest 150 tysięcy złotych.