Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 56

56. Uczniowskie Koła Zainteresowań - zajęcia w sopockich szkołach, rozwijające indywidualne pasje i zdolności uczniów


Lokalizacja

Sopockie szkoły.

Skrócony opis

Stworzenie możliwości utworzenia w każdej sopockiej szkole kół zainteresowań. Inicjatywa taka wychodząca ze środowiska szkolnego z całą pewnością przyczyni się do kształtowania zainteresowań i hobby młodych sopocian .

Opis projektu

Szkolne zajęcia kół zainteresowań umożliwiają uczniom i wychowankom sopockich szkół wielokierunkowe rozwijanie indywidualnych pasji i specyficznych uzdolnień oraz uczyć będą właściwego spędzania czasu wolnego w sposób aktywny i pożyteczny. Dzięki takiej ofercie każde dziecko będzie mogło odkrywać w sobie nowe pokłady możliwości twórczych oraz realizować własne marzenia i hobby. W ramach kół zainteresowań prowadzone będą zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, z przewagą tych drugich. Stanowić będą ciekawą formę rozrywki, ale są również pożyteczną ,,lekcją” z dziedziny przyrody, historii, muzyki, plastyki, techniki itp.