Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 16

16. Językiem serca o dobrej komunikacji. Cykl zajęć dla uczniów sopockich szkół, dotyczących dobrej komunikacji, wyrażania emocji i potrzeb


Lokalizacja

Sopockie placówki Edukacyjne, Szkoła podstawowa nr 1, Szkoła podstawowa nr 8, Szkoła podstawowa nr 7,  Szkoła podstawowa nr 9.
Liceum Ogólnokształcące nr 1,
Liceum Ogólnokształcące nr 2

Skrócony opis

Projekt polega na zorganizowaniu cyklu zajęć dodatkowych, dotyczących komunikacji, emocji i kryjących się z nimi potrzeb, dla dzieci z sopockich szkół.

Opis projektu

Projekt polega na zorganizowaniu cyklu warsztatów dotyczących emocji i kryjących się z nimi potrzeb dla dzieci z sopockich szkół.

Projekt będzie służył dzieciom i młodzieży z sopockich szkół. Pomoże im w zdobywaniu kompetencji komunikacji, która pozwala na porozumiewanie się "językiem serca - czyli językiem potrzeb".
Projekt wzorowany na sposobie komunikacji NVC Marshalla Rozenberga.

"Doktor Marshall B. Rosenberg jest psychologiem klinicystą, światowej klasy działaczem na rzecz pokoju i założycielem Ośrodka Porozumienia Bez Przemocy. Wychowany w niespokojnej dzielnicy, postanowił odkryć sposób mówienia, który sprzyjałby współczuciu i zapobiegał przemocy. Ośrodek PBP powstał dzięki poszukiwaniom doktora Rosenberga, który pragnął upowszechnić na całym świecie, znajomość niezbędnych technik ułatwiających utrzymanie pokoju. Jego techniki PBP okazały się bardzo skutecznym narzędziem pokojowego uzgadniania poglądów w życiu prywatnym, zawodowym i politycznym. Korzystają z nich rodziny, nauczyciele, dyrektorzy, poradnie, służby zdrowia, policja, duchowni, członkowie rządów i wiele innych osób".


Dlaczego projekt jest ważny?
* bo szukanie relacji z innymi ludźmi jest naszą podstawowa pierwotną potrzebą, a dzięki rozmowom z serca jesteśmy w stanie takie połączenia z ludźmi tworzyć harmonijnie.
* w obecnej sytuacji wielokulturowości trzeba nam umiejętności porozumiewania się akceptującego różnice miedzy nami
* potrzeba nam nauczenia młodzieży rozwiazywania konfliktów bez przemocy
* dzisiejsza dzieci i młodzież to za jakiś czas przyszłe pary i małżeństwa, które znając wagę własnych emocji, umiejąc o nich mówić będą tworzyli szczęśliwe związki intymne i rodziny Sopocian,
* wiedza dzieci o rozmawianiu tzw. językiem żyrafy" - porozumienia bez przemocy pomoże w redukowaniu sytuacji trudnych w pracy nauczycieli
* wspieranie dzieci i młodzieży w wyrażaniu siebie i emocji jest szczególnie ważne przy aktualnych statystykach problemów emocjonalnych i psychicznych dzieci - raport w załączeniu
* wspieranie komunikacji dla dobrych relacji w rodzinach, bo to rodziny najbardziej wspierają dzieci i młodzież

cytat z raportu
"- Młodzi spodziewają się porażki. Stres dnia codziennego przerasta 81,9 % osób.
- Co trzecie dziecko nie ma chęci do życia – 8,8% dzieci w Polsce deklaruje, że podjęło próbę samobójczą (szacunkowo może to być aż 340 tysięcy młodych osób, według GUS w Polsce jest 3 863 630 osób w wieku 10-19 lat, stan z 31.12.2021 r.), a myślało o niej 39,2% uczniów (można szacować, że to nawet 1,5 miliona osób).
- Prawie 70% badanych, nigdy nie korzystało ze wsparcia psychologa w szkole i poza szkołą.
- Połowa uczniów ma skrajnie niską samoocenę, a co trzeci jest swoim największym krytykiem, odchudza się lub ćwiczy ponad swoje siły.
- Co szóste dziecko się okalecza (16%), a blisko połowa ma zaburzenia odżywiania – kompulsywnie objada się lub głodzi. Prawie 40% ogląda materiały prezentujące przemoc w sieci.
- Dla ponad połowy młodych największym wsparciem jest rodzina, a dopiero potem koledzy i nauczyciele."
Raport Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym. 2023

Projekt zakłada cotygodniowe spotkania z dziećmi i młodzieżą - średnio 12 spotkań na grupę w cyklu cotygodniowych. Spotkania o charakterze warsztatowym prowadzonym przez mediatorów / specjalistów komunikacji znających specyfikę NVC M. Rosenberga.
Zakłada także konsultacje parentingowe dla rodziców szkolące z umiejętności komunikacji.

Beneficjanci - dzieci i młodzież z Sopotu
Beneficjenci pośredni - rodzice dzieci uczęszczających do Sopockich szkół
Realizatorzy - mediatorzy, specjaliści komunikacji bez przemocy, przygotowani do pracy z dziećmi