projekt nr 7

7. Łąka kwietna wokół ERGO ARENY – założenie ok. 5 tys. m kw.


Skrócony opis

Założenie łąki kwietnej w miejscach gdzie teraz jest trawnik przy hali ERGO ARENA po stronie należącej do miasta Sopotu. Szacunkowa powierzchnia łąki to ok. 5 000 m2. Łąka jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek owadów i roślin. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem.

Opis projektu

Miejskie łąki kwietne wykonać można praktycznie na każdej dobrze nasłonecznionej powierzchni, na której nie dominują duże drzewa. Miejska łąka kwietna o odpowiednio dobranym składzie gatunkowym nadaje się także na suche i nieurodzajne gleby oraz tereny zdegradowane przez człowieka gdzie ciężko jest utrzymać trawnik. W zależności od warunków występujących na danym terenie będą dominować różne gatunki kwitnących roślin. Należy dobrać odpowiednią mieszankę gatunków do panujących warunków glebowych, nasłonecznienia i wilgotności podłoża lub zastosować mieszanki zawierające nasiona wielu gatunków roślin o różnych wymaganiach. Dzięki temu otrzymamy najbardziej różnorodne zbiorowisko roślinne.

Opcja:
Dodatkowo w pobliżu łąki kwietnej może znaleźć się tablica informacyjna prezentująca najważniejsze fakty i zalety dotyczące łąki. Podniesie to walor edukacyjny przedsięwzięcia. Tabliczka powinna być wykonana z PCV pokrytym folią antygrafiti umocowana na stabilnym drewnianym wkopywanym cokole. Tabliczka powinna być niska i nie zaśmiecająca przestrzeni publicznej, wpisująca się w dotychczasowo wykonaną małą architekturę.