Witamy na stronie umożliwiającej wzięcie udziału
w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Sopot 2020

Zasady głosowania:

  • Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Sopotu, który ukończył 16 rok życia. 
  • Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz - elektronicznie bądź poprzez papierową kartę do głosowania w Urzędzie Miasta Sopotu i mobilnych punktach do głosowania.
  • Głosujący wybiera maksymalnie pięć, jego zdaniem, najważniejszych projektów z zadań lokalnych oraz pięć projektów z zadań ogólnomiejskich. 
  • Aby głos był ważny, spośród 4 list zadań lokalnych, można wybrać zadania tylko z jednego okręgu.
  • Głosujący ma prawo wyrazić opinię negatywną na temat jednego zadania z listy zadań ogólnomiejskich oraz z listy zadań lokalnych.
  • Aby prawidłowo oddać głos należy podać imię i nazwisko, adres oraz datę urodzenia, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
  • Głosowanie trwać będzie od dnia 8 do 23 września 2019 r.
Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk „Rozpocznij głosowanie”.
Wstecz

Krok 1 z 2: Wybór projektów

Krok 2 z 2: Uzupełnij dane

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“

Dalej

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe

Opinia negatywna

Możesz wyrazić negatywną opinię na temat dwóch projektów.
Jednego z listy projektów ogólnomiejskich oraz jednego z listy projektów lokalnych.
Przeglądaj projekty

Nie można opiniować negatywnie projektu, który został wybrany podczas głosowania.

Nie można opiniować negatywnie projektu, który został wybrany podczas głosowania.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Prezydent Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, w Sopocie (kod pocztowy: 81-704), tel.: 58 5213751, adres e-mail: kancelaria@sopot.pl.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail: iod@sopot.pl
3. Celem zbierania danych jest udział w głosowaniu na budżet obywatelski Sopot 2020
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu wskazanego w punkcie 3. W przypadku niepodania danych nie będzie to możliwe.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do sprawdzenia ważności głosowania.

Głos na podane dane został już oddany

Jeżeli nie oddawałeś(aś) wcześniej głosu
skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.

Podany PESEL jest nieprawidłowy

Na podane dane została wydana karta do głosowania

Aby móc głosować musisz mieć ukończone 16 lat.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwisko.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwiko rodowe matki.

Osoba o podanym numerze PESEL nie jest uprawniona do głosowania.

Osoba o podanych danych nie jest uprawniona do głosowania.

Projekt nieuprawniony do głosowania

Serwer jest chwilowo niedostępny.
Spróbuj później, lub skontaktuj się z nami.

Brak połączenia z internetem!
Sprawdź łącze i spróbuj ponownie.

Kod z orbazka jest nieprawidłowy

Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
1
Remont schodów przy ul. Jagiełły
Remont i modernizacja schodów przy ulicy Jagiełły wraz z monitoringiem oraz oświetleniem.
1 500 000 zł
Wybierz
2
Remont nawierzchni i chodników przy ul. Langiewicza, ul. Racławickiej
Remont pasa drogowego i pieszego przy ul. Langiewicza oraz przy ul. Racławickiej - jedynych ulic w tym rejonie niewyremontowanych, a często użytkowanych przez mieszkańców i gości korzystających z uroków Hipodromu oraz ryneczku sopockiego, jak również samochodów poruszających się węzłem drogowym biegnącym koło Ergo Areny do ul. 3-go Maja.
1 260 000 zł
Wybierz
3
24-godzinne ambulatorium chirurgiczne
Kontynuacja projektu z roku 2019. Zapewnienie pomocy ambulatoryjnej/pogotowia ratunkowego dla mieszkańców i turystów w godzinach wieczornych i nocnych, a także w weekendy. Jest to kontynuacja projektu z 2019 roku.
1 000 000 zł
Wybierz
4
Przebudowa ul. Sobieskiego od ul. Pułaskiego do ul. Chopina w przestrzeń przyjazną pieszym
Odcinek ul. Sobieskiego od Monciaka do ul. Chopina jest stworzony pod bycie atrakcyjnym ciągiem spacerowym o wysokiej jakości estetycznej.
1 000 000 zł
Wybierz
8
Miejskie Obserwatorium Astronomiczne
Czy Sopocianie a w szczególności sopockie dzieci powinny móc podziwiać, kratery na Ksieżycu, fazy Wenus, pierścienie Saturna, odległe galaktyki i pędzące przez kosmos komety? Jeśli tak sądzisz to zagłosuj za stworzeniem Miejskiego Obserwatorium Astronomicznego, które stanie się miejscem gdzie młodzież i seniorzy będą mogli wspólnie odkrywać pasję badanie nieznanych zakątków kosmosu.
700 000 zł
Wybierz
11
Sopockie centrum rehabilitacji dzieci z pierwszej linii działań wojennych z Mariupola – turnusy rehabilitacyjne
Proszę was o rozważenie możliwości zabrania grupy uczniów z linii działań wojennych Mariupol, dzielnica Wostochny, raz na dwa miesiące. Wojna trwa od 5 lat, 13 km od naszych domów. Potrzebują rehabilitacji i zdolności do spania bez strachu. 24 stycznia 2015 r. 140 pocisków gradowych spadło na dzielnicę w sobotni poranek.
300 000 zł
Wybierz
12
Toaleta miejska przy wejściu na cmentarz komunalny na wysokości schroniska
Toaleta miejska przy wejsciu na cmentarz komunalny na wysokości schroniska z podjazdem dla osób niepełnosprawnych
250 000 zł
Wybierz
13
Profesjonalne pole do gry w minigolfa na sopockich błoniach
Minigolf to ciekawa forma sportu i rekreacji dla całej rodziny. Jego popularność na świecie wzrasta. Projekt zakłada stworzenie 18 pól do gry wykonanych zgodnie z wytycznymi Światowej Federacji Minigolfa, co pozwoli na zorganizowanie zawodów na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Zostanie zrealizowany na Sopockich Błoniach które są dla wielu mieszkańców Trójmiasta miejscem aktywnego wypoczynku.
250 000 zł
Wybierz
14
Defibrylator (AED) na quadzie na wyposażeniu WOPR do pomocny przy zawałach serca
Rocznie w Polsce dochodzi do 40 tys. zatrzymań krążenia. Brak RKO oraz defibrylacji w ciągu 7-10 minut od nagłego zatrzymania serca prowadzi do śmierci. Dlatego tak ważne jest szybkie dotarcie ratowników wraz z defibrylatorem AED, aby każdy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia miał szansę na ratunek. Zakres projektu obejmuje zakup jednego pojazdu typu ATV wraz z wyposażeniem medycznym i AED
200 000 zł
Wybierz
15
Butelkomaty do skupu butelek w SP nr 8, SP nr 9 i III LO
Sopot walczy z plastikiem! Czas na instalację butelkomatu, który będzie wydawał drobny bilon za wrzucone do niego plastikowe butelki. Jeśli projekt się powiedzie lokalizacja kolejnych butelkomatów byłaby ustalana z mieszkańcami. Cel: zwrócenie uwagi na konieczność segregacji odpadów i ich późniejszego recyclingu. Przy okazji minimalizujemy zjawisko zaśmiecana miasta plastikiem.
150 000 zł
Wybierz
16
Znaki informujące o prędkości – buźki sopockie
BUŹKA - czyli znak świetlny z rejestratorem prędkości, który wyświetla zieloną, uśmiechniętą buźkę gdy kierowca mieści się w granicach dopuszczalnej normy i czerwona, smutna buźka - gdy kierowca przekracza prędkość w danym obszarze. Cel: poprawa bezpieczeństwa w terenie z ograniczeniem prędkości (okolice szkół i przedszkoli, osiedla).
140 000 zł
Wybierz
18
Trasy do nart biegowych w sopockich lasach
Stworzenie, odnowienie i oznakowanie szeregu tras do narciarstwa biegowego w sopockich lasach, zarówno do stylu klasycznego, jak i łyżwowego - na zimowe i letnie bieganie na nartach.
100 000 zł
Wybierz
19
„Kontroluj władzę” – aplikacja mobilna dla mieszkańców ułatwiająca komunikację z radnymi
Masz wrażenie, że radni i władze nie kierują się Twoim głosem? Zmieńmy to! Zbudujmy aplikację dla mieszkańców Sopotu realizującą dwa cele: 1. kontrolę nad radnymi - głosują tak, jak im sugerujesz lub muszą się publicznie wytłumaczyć, jeśli głosowali inaczej. 2. udogodnienie w zbieraniu podpisów pod petycjami, pomysłami, inicjatywami. Twój głos trafi bezpośrednio do władz!
100 000 zł
Wybierz
22
Ustawienie ławek na plaży
Ustawienie lawek (np. co 500) m na płazy/na piasku w pobliżu pasa zieleni.
50 000 zł
Wybierz
23
Góralska muzyka na Jarmarku Świątecznym
Górale grają w Sopocie! Zorganizujmy koncert zapewniając wielką atrakcję podczas zimowego Jarmarku! Sopot i Zakopane to miasta partnerskie. Na Podhalu działa góralska orkiestra (najmłodsi muzycy mają 6 lat). 150-ciu góralskich muzyków jest w stanie ożywić sopocki Jarmark i dać wszystkim mnóstwo radości. Mała Armia Janosika może zagrać w Sopocie, musimy tylko znaleźć fundusze na organizację.
50 000 zł
Wybierz
24
„Z solanką ku zdrowiu” – przeprowadzenie zajęć na basenie solankowym dla dzieci oraz organizacja zajęć profilaktycznych z zakresu edukacji prozdrowotnej
Zadanie polega na prowadzeniu zajęć ogólnousprawniających na basenie solankowym oraz warsztatów edukacyjnych dla sopockich dzieci i ich rodziców. Zajęcia prowadzone będą na basenie solankowym raz w tygodniu przez 11 miesięcy (44 zajęcia) oraz odbędą się 4 spotkania warsztatowe dotyczące edukacji prozdrowotnej i profilaktyki zdrowia.
50 000 zł
Wybierz
25
„Podbij Sopot z Kajko i Kokoszem!” – szlak edukacyjny złożony z 5-7 interaktywnych ławek
„Szlak Kajko i Kokosza” prowadzi do (lub z) Grodziska, które z łatwością można uznać za prototyp Mirmiłowa! Wyobraź sobie 5-7 interaktywnych ławek wyposażonych w QR kod umożliwiający ściągnięcie na komórkę fragmentu komiksu. Szlak promowałby twórczość Janusza Christy związanego z Sopotem inspirując dzieci do czytania, zwiedzania i grywalizacji. Wspólnie wybierzemy przystanki na szlaku!
40 000 zł
Wybierz
27
„Senior sopocki” – spotkania z animatorami zdrowego stylu życia i żywienia na terenach siłowni zewnętrznych
Spotkania sopockich seniorów z animatorami (trenerami) zdrowego życia i zdrowego żywienia. Spotkania będą odbywały się głównie na terenie sopockich "siłowni pod chmurką" we wszystkich rejonach Sopotu 2 x w tygodniu. Spotkania w małych 10-cio osobowych grupach, będą miały za zadanie przekazanie wiedzy dotyczącej zdrowego życia w wieku 50+ z wykorzystaniem doświadczeń w zakresie ruchu i odżywiania.
30 000 zł
Wybierz
29
Spacery historyczne z Muzeum Sopotu
Muzeum Sopotu zaprasza mieszkańców i turystów na spacery historyczne z przewodnikiem. Pięć malowniczych tras, pięć opowieści, czyli pięć sposobów na spędzenie dnia z historią naszego miasta. 1. Molo - Opera Leśna 2. Sopot śladami Ewangelików 3. Muzeum Sopotu - Grand Hotel 4. Żydzi sopoccy 5. Wolnomularze w Sopocie. Każdy uczestnik spaceru otrzyma mapkę trasy z informacjami i ciekawostkami.
20 000 zł
Wybierz
30
Licznik długu publicznego Polski – aktywna tablica informacyjna
Polska jest wysoko zadłużona i tempo postępowania długu publicznego rośnie. Projekt polega na ustawieniu tablicy w publicznym miejscu, na której wyświetlane byłoby aktualne zadłużenie Polski. Pomóżmy uświadomić ludzi o skali problemu i wpłyńmy na naszą przyszłość.
20 000 zł
Wybierz
31
Opracowanie projektu kartograficznego w zakresie wytyczenia granic dzielnic i osiedli
Opracowanie projektu kartograficznego w zakresie wytyczenia granic dzielnic i osiedli na terenie Sopotu. Bez zlecenia przeprowadzenia analizy wraz z konsultacjami społecznymi władze miasta nie mogą podjąć decyzji co do nadania gminie niższego stopnia podziału administracyjnego, gdyż nie dysponują wymaganą wiedzą. Koszt sporządzenia 10000 zł
10 000 zł
Wybierz
32
„Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne” – program profilaktyczny
Warsztaty oraz indywidualne konsultacje psychologiczne dla sopocian "Lepiej trochę popłakać u psychologa niż śmiać się z byle czego u psychiatry"
10 000 zł
Wybierz
33
Obroń się sam! – zajęcia samoobrony i sztuki walki karate kyokushinkai dla młodzieży i dorosłych
Zajęcia obejmować będą naukę technik pełnokontaktowego Karate Kyokushin. Treningi będą odbywały się 2 razy w tygodniu, a w okresie letnim dodatkowo na Sopockich Błoniach. Poprowadzi je zdobywca Pucharu Polski Karate Kyokushinkai. Kyokushin to: kondycja, koordynacja ruchowa, gibkość, siła i realne umiejętności, ale też wychowanie w oparciu etykietę sztuki walki.
10 000 zł
Wybierz
34
Zajęcia joga, TRE, mindfulness dla mieszkańców Sopotu
Zajęcia: Joga - dodatkowe zajęcia raz w tygodniu, Trauma Releasing Exercises - raz w miesiącu, Trening uważności Mindfulness - dwa razy w miesiącu.
4 000 zł
Wybierz
35
Taniec w przestrzeni publicznej – warsztaty dla mieszkańców
Piekna sylwetka bez wzgledu na wiek, prewencja bolu kregoslupa, stawow, korekcja postawy, elstycznosc ciala, mobilnosc stawow, praca nad wzmocnieniem dna miednicy i wiele innych zdrowych technik ruchowych - w bardzo atrakcyjnej autorskiej formie: poprzez tance tradycyjne swiata.Tango Argentynskie, Kizombe, Tance Afro-Latynowskie - jako wspaniala forma pracy z partnerem, mezem, chlopakiem lub solo.
3 000 zł
Wybierz
36
Namalowanie szachownicy na skwerze Kuracyjnym
Proszę spoojrzeć na szachownice na placu zdrojowym , jest nie równo ułożona. Wystarczy sprawdzić w sieci w mapach. Renowacja szachownicy na Placu Zdrojowym, jest koniecznym elementem pozwalającym na przepisową grę w szachy. Obecnie szachownica nie składa się sześcdziesięciu kwadratów o kolorze białym, bądz czarnym.
3 000 zł
Wybierz
1
Monitoring ul. Kraszewskiego
 4A
W ramach bezpieczny Sopot nie tylko w centrum proponujemy monitoring na całej ulicy Kraszewskiego ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji przy Kraszewskiego 26 oraz wylotu ulic pobocznych.
500 000 zł
Wybierz
2
450 000 zł
Wybierz
2
Renowacja zabytkowego budynku drenażowego ujęcia wody na Brodwinie oraz utworzenie ścieżki spacerowej
 4B
Przedmiotem projektu jest renowacja konserwatorska i ekspozycja zabytkowego nieczynnego budynku ujęcia drenażowego „Brodwinowo” z 1922 r. poprzez wycięcie rosnących wokół krzewów i udostępnienie ścieżki spacerowej prowadzacej od głazu narzutowego
500 000 zł
Wybierz
2
„Dawna Cegielnia” – uporządkowanie, utwardzenie, oświetlenia leśnej drogi od ul. Piaskowej do ul. Moniuszki oraz ustawienia tablic edukacyjnych
 A i B
Projekt dotyczy uporządkowania, utwardzenia, oświetlenia leśnej drogi od ul. Piaskowej w kierunku ul. Moniuszki oraz ustawienia tablic edukacyjnych przypominających o istniejącej w tej okolicy przedwojennej cegielni.
320 000 zł
Wybierz
3
Budowa parkingu na ul. Sienkiewicza w miejscu po boisku
 4A
Od jakiegoś czasu część mieszkańców osiedla parkuje auta na terenie po starym boisku. obszar ten nie został przystosowany do takiej funkcji, dlatego proponuję adaptację tego miejsca na potrzeby parkingu. nawierzchnia powinna być utwardzona i wyłożona płytami ażurowymi, aby zachować jak najwięcej zieleni. miejsca postojowe powinny być wyznaczone, aby kierowcy wiedzieli jak stawiać auta.
460 000 zł
Wybierz
3
Zjeżdżalnie dla dzieci przy placu zabaw na ul. Okrężnej
 3A
Projekt polega na wykonaniu zjeżdżalni przy placu zabaw na ul. Okrężnej. Do wykonania są dwie zjeżdżalnie: prosta i łamana, które wykorzystają naturalne pochylenie tego terenu.
200 000 zł
Wybierz
3
Remont chodników i uliczki w ciągu posesji ul. Książąt Pomorskich 13 do 23
 1B
Chodniki i uliczka są w opłakanym stanie, rozjechane przez śmieciarki podjeżdżające wgłąb uliczki, oraz oraz samochody Zarządu Dróg i Zieleni. Z roku na rok następuje pogorszenie stanu szczególnie chodnika. Jest to droga publiczna, z której korzystają piesi przechodzący od ul. Książąt Pomorskich do ul. 3 Maja jest w takim stanie ( dziury), że grozi upadkiem pieszego i poranieniem szczególnie zimą
300 000 zł
Wybierz
3
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Wyścigi – budowa wzniesionego skrzyżowania ul. Łokietka z ul. Architektów, montaż znaków drogowych
 2A
Projekt poprawia bezpieczeństwo mieszkańców Wyścigów oraz redukcje hałas spowodowany gwałtownym przyspieszaniem i hamowaniem pojazdów; polega na ograniczeniu prędkości pojazdów wyjeżdzających z Sopotu oraz wjeżdżających do miasta ulicą Władysława Łokietka poprzez wyniesienie przejścia dla pieszych oraz instalację znaków drogowych informujących o znajdowaniu się w strefie ograniczonej prędkości.
250 000 zł
Wybierz
4
Ogródek jordanowski przy ul. Armii Krajowej 68 - część II
 3B
Projekt przebudowy ogródka jordanowskiego przy Armii Krajowej, z powodu ograniczonych środków, został zrealizowany częściowo w stosunku do pierwotnego założenia. Druga część uzupełni ogródek założone wcześniej nasadzenia, które były ważnym założeniem projektu, zostaną dodane planowane wcześniej atrakcje (zjeżdżalnia w skarpie, wysoka pajęczyna do wspinaczki, pagórki z bezpiecznego tworzywa).
200 000 zł
Wybierz
5
Kontynuacja remontu ul. Sienkiewicza
 4A
Część ulicy Sienkiewicza została odnowiona i ma wymienioną nawierzchnię, a na części nawierzchnią są tzw. 'kocie łby'. Aby poprawić wygląd osiedla oraz jakość chodzenia i jeżdżenia proponuję wymianę nawierzchni ulicy i chodników na podobną do tej położonej w odnowionej części, aby zachować spójność w wyglądzie.
380 000 zł
Wybierz
5
Linarium na boisku przy ul. Mickiewicza
 3B
Linarium jako uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej boiska przy ul. Mickiewicza.
150 000 zł
Wybierz
5
Bezpieczna droga do domu – budowa chodnika przy ul. Świemirowskiej
 2A
Na ulicy Świemirowskiej mamy duży problem. Poruszając się pieszo wzdłuż naszej ulicy nie mamy do dyspozycji bezpiecznego chodnika. Przez to my i nasze dzieci przemieszczając się jezdnią ryzykujemy potrąceniem i stwarzamy niebezpieczeństwo dla kierowców. Możemy zmienić tę sytuację oddając głos na ten projekt. Chodnik dla nas i dla dzieci wzdłuż ul. Świemirowskiej.
180 000 zł
Wybierz
6
Naprawa nawierzchni jezdni ul. Bocznej
 2B
Projekt dotyczy wykonania nowej nawierzchni ul.Bocznej pomiędzy posesjami nr 1 i nr 3.Uliczka wyłożona jest trylinką tak dziurawą, że trudno po niej przejść stopą a co dopiero z wózkiem.Po ostatnich robotach firmy wodociągowej powierzchnia jest bardzo nierówna .Ta droga to "droga przez mękę" dla niepełnosprawnych na wózkach chcących wyjechać do miasta.
180 000 zł
Wybierz
6
Nowe miejsca do wypoczynku, nowa aranżacja terenów zielonych – na terenie całego osiedla Brodwino
 4B
Uporządkowanie terenów zielonych należących do miasta Sopotu będących na terenie całego Os. Brodwino. Nasadzenie traw ozdobnych, kwitnących krzewów i kwiatów. Stworzenie nowych miejsc relaksu wraz z postawieniem ławek. Remont mostka. Rozmieszczenie na całym Osiedlu koszów dla psów. Położenie nowej nawierzchni na promenadzie. Zadbanie o ładne otoczenie na Brodwinie w szerokim zakresie.
350 000 zł
Wybierz
6
90 000 zł
Wybierz
7
Budowa dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów na terenie os. Mickiewicza w Sopocie
 3B
Wykorzystanie terenów przylegających do jezdni z przeznaczeniem do utworzenia nowych miejsc postojowych. Istniejące tereny będce w zarządzie lub dzierżawie wieczystej Spółdzielni nadają się do takiego zagospodarowania .Wykonanie 32 dodatkowychmiejsc z wykorzystaniem lekkich płyt ążurowych częściowo rozwiąże problem parkowania aut w tej części Górnego Sopotu.
120 000 zł
Wybierz
7
Łąka kwietna wokół ERGO ARENY – założenie ok. 5 tys. m kw.
 2A
Założenie łąki kwietnej w miejscach gdzie teraz jest trawnik przy hali ERGO ARENA po stronie należącej do miasta Sopotu. Szacunkowa powierzchnia łąki to ok. 5 000 m2. Łąka jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek owadów i roślin. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem.
154 000 zł
Wybierz
8
Przebudowa i powiększenie placu zabaw pomiędzy blokami ul. Tatrzańska 6, ul. Kraszewskiego 21 a budynkiem ul. Tatrzańska 19
 4A
Przebudowa i powiększenie placu zabaw pomiędzy blokami Tatrzańska 6, Kraszewskiego 21 a budynkiem Tatrzańska 19 i dostosowanie go do odpowiednich standardów dla dzieci (brak podjazdu również dla rodzin z wózkami). Obecny plac zabaw jest kompletnie niefunkcjonalny, sprzęty są stare, zardzewiałe, brudne i zdezelowane. Mieszkańcy zasługują na funkcjonalny i odnowiony plac zabaw.
200 000 zł
Wybierz
8
Kaczkomat do dokarmiania ptaków przy molo
 1B
Projekt zakłada ustawienie 2 estetycznie obudowanych drewnem automatów z karmą odpowiednią dla ptaków bytujących w okolicy sopockiego molo - łabędzi, kaczek, łysek, mew. Kaczkomaty będą działały w okresie jesienno-zimowym np. od listopada do marca, wydając porcje odpowiedniego pokarmu za niewielką opłatą.
35 000 zł
Wybierz
8
Minipark i miniboisko przy ul. Grottgera na tyłach budynku policji
 3B
Zorganizowanie małego zielonego miejsca odpoczynku [zieleń, ławki, stoliki szachowe] wraz z mini-boiskiem koszykarskim na ulicy Grottgera, na tyłach komisariatu Policji.
100 000 zł
Wybierz
8
Zmiana nawierzchni i montaż oświetlenia na drodze łączącej ul. Karlikowską i ul. Bitwy pod Płowcami
 2B
W Sopocie jest wiele takich przejść na skróty, od podwórka, które wyglądają jak niczyje. Chodzimy tamtędy codziennie i nie jest ani ładnie , ani bezpiecznie. Wspomniana tu droga wiedzie między blokami i kamienicami. Potrzebna jest wymiana nawierzchni, montaż oświetlenia, mały płotek na murku.
150 000 zł
Wybierz
9
Zajęcia z gimnastyki i rehabilitacji kręgosłupa dla mieszkańców Sopotu
 1B
Organizacja zajęć gimnastyki i rehabilitacji kręgosłupa dla mieszkańców Sopotu dwa razy w tygodniu
20 000 zł
Wybierz
9
„Przylesie – odnowa biblioteczna” – odświeżenie wnętrza Filii nr 6 Sopockiej Biblioteki, wyposażenie
 3A
Filia 6 Biblioteki Sopockiej znajduje się w samym sercu Osiedla Przylesie i ma potencjał, by stać się lokalnym centrum kultury promującym ekologię w życiu codziennym. Wymaga jednak odświeżenia i dostosowania do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Pragniemy, aby stała się ona wizytówką ekologicznego osiedla, miejscem dla Was. Sopocianie, tylko z Waszą pomocą uda nam się to osiągnąć.
100 000 zł
Wybierz
9
Świąteczna iluminacja ul. Łokietka
 2A
Projekt polega na świątecznej iluminacji (Święta Bożego Narodzenia)!zamontowanej na lampach oświetleniowych wzdłuż ulicy Łokietka do Ergo Arena. Zastosowanie iluminacji na wzór ulicy Malczewskiego.
100 000 zł
Wybierz
10
Sopocka Strug ARTnia – stworzenie i wyposażenie miejsca do majsterkowania na Kamiennym Potoku
 4A
sopocka Strug ART nia to kreatywna przestrzeń gdzie nauczysz się majsterkowania, pracy w drewnie, metalu i rozwiniesz swoje umiejętności. Po instruktażu bhp i pod opieką instruktora, zaprojektujesz i wykonasz krzesło, naprawisz żyrandol, a może dasz drugie życie szafce, korzystając z dostępnych narzędzi i maszyn. Strug ART nia zaprosi na kreatywne warsztaty tematyczne dla młodzieży i dorosłych
180 000 zł
Wybierz
10
Wodopojka przy siłowni zewnętrznej w Łazienkach Północnych
 1A
Przy zewnętrznej siłowni, w niedawno odnowionej części Łazienek Północnych, koło Placu Mancowego, proponuję postawić poidełka z kranówką. Bardzo brakuje tam możliwości napicia się wody, i uzupełnienia butelek, po treningu.
15 000 zł
Wybierz
10
Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Mickiewicza przy bloku ul. Mickiewicza 61
 3B
Doposażenie i powiększenie placu zabaw na terenie Osiedla Mickiewicza Istnieje możliwość zagospodarowania terenu przyległego poprzez dostawienie nowych urządzeń zabawowych , wykonanie nowego ogrodzenia i oświetlenia tego terenu.
100 000 zł
Wybierz
11
Siłownia dla uczniów III LO, Szkoły Podstawowej i mieszkańców
 4B
Siłownia składać się będzie ze sprzętu wybranego przez nauczycieli WF szkoły. Sprzęt ten dedykowany jest uczniom 3 LO, Szkoły podstawowej i mieszkańcom dzielnicy
100 000 zł
Wybierz
11
Utworzenie zielonego skweru z małą architektura między chodnikiem a budynkiem przy ul. Kopernika 3
 2B
Obok budynku przy ul.Kopernika 3 znajduje sie kilkadziesiat m2 klepiska, ktore okresowo zamienia sie w bloto. Jest to teren miedzy chodnikiem a posesja Kopernika 3. Jest on pozbawiony malej zieleni, sciezki dojscia do lasu czy tez wyznaczonego miejsca parkingowego.
80 000 zł
Wybierz
11
Sopocka Polana Leśna – doposażenie urządzeniami do rekreacji polany leśnej przy ul. 23 Marca naprzeciwko posesji 55 i 57
 3A
Polana leśna zlokalizowana przy ulicy 23 Marca naprzeciw posesji 55 i 57. Polana idealnie nadaje się do rekreacji zarówno dla dzieci jak i starszych. Zarachowując leśny charakter tej polany można doposażyć ją w ławkę, kilka urządzeń do zabaw dla najmłodszych, wymienić bramki, wykonać furtkę w ogrodzeniu,
70 000 zł
Wybierz
12
Ustawienie 10 ławek i pojemników na śmieci w Górnym Sopocie
 2B
Zacznijmy od 10 - wygodnych i porządnych - ławek i tyluż śmietników w Górnym Sopocie w rejonie ulic Wybickiego, Orzeszkowej, Armii Krajowej, Mickiewicza, Abrahama, okolic kościoła Bernarda - przejście przez las.
40 000 zł
Wybierz
12
„Bezpieczny Mickiewicz” – zakup i instalacja systemu monitoringu na osiedlu Mickiewicza
 3B
Zakup i instalacja systemu monitoringu na Os. Mickiewicza, którego celem jest poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla im. Adama Mickiewicza w Sopocie.
40 000 zł
Wybierz
13
Aktywizacja "Górnego Monciaka" - organizacja wydarzeń dla mieszkańców na górnym odcinku ul. Boh. Monte Cassino między tunelami
 3B
Aktywowanie Górnego Monciaka, organizacja cyklicznych i jednorazowych wydarzeń w tej przetrzeni miasta, w których uczestniczyć będą różne grupy mieszkańców.
30 000 zł
Wybierz
14
Ławki są passe! Leżaki miejskie na osiedlu Przylesie - idealna szansa na relaks zaledwie trzy kroki od domu
 3A
15 minut. Tyle mniej więcej czasu jesteśmy w stanie wytrzymać na osiedlowej ławce czytając książkę. Po niecałym kwadransie zaczynają boleć plecy, nie ma miejsca, by wyprostować nogi. Odpowiedzią na ten problem mogłyby być tzw. leżaki miejskie, które dla osób mieszkających w wieżowcach stałyby się substytutem wymarzonego ogrodu. Strefa relaksu zaledwie trzy kroki od domu? To się nazywa kurort!
20 000 zł
Wybierz
14
Bezpieczna ul. 3 Maja – montaż licznika prędkości
 2A
Proponuję zainstalowanie wyświetlacza radarowego (lub radaru) na ul. 3 Maja powyżej skrzyżowania z ul. Józefa Golca (kierunek w dół - do ul. Grunwaldzkiej) oraz zainstalowanie szerokiej wyspy zwalniającej na wysokości sklepu Lewiatan (na obu kierunkach).
30 000 zł
Wybierz
14
Dom Sąsiedzi w Kamiennym Potoku ALTERNATYWY 5
 4A
Dom Sąsiedzki dla mieszańców Sopotu, w szczególności Kamiennego Potoku. Głównymi zadaniami w ramach domu sąsiedzkiego to: 1) cykl spotkań dla mieszkańców: turniej szachowy, joga, zdrowe odżywianie, senior fitness, wystawy, warsztaty artystyczne dla rodzin z dziećmi.Miejsce twórczego spędzania czasu i nawiązywania relacji międzysąsiedzkich.
25 000 zł
Wybierz
15
Ścieżka edukacyjna na Hipodromie
 2A
Hippiczna ścieżka edukacyjna to: 15 plansz usytuowanych wzdłuż ścieżek dla pieszych na terenie Hipodromu Sopot przystępne i ciekawe informacje o rasach koni, ich pochodzeniu oraz historii współpracy człowieka i konia informacje o jeździeckich dyscyplinach sportowych – rodzaje dyscyplin, ich zasady, słowniczek pojęć, opowieść o historii Hipodromu - fascynująca wycieczka do czasów, gdy konie służy
30 000 zł
Wybierz
16
10 000 zł
Wybierz
16
Stacja naprawcza dla rowerów na osiedlu Mickiewicza
 3B
W Górnym Sopocie brakuje stacji napraw rowerowych – warto wzbogacić tereny rekreacyjne SM Mickiewicza o tak potrzebne każdemu rowerzyście podczas przejażdżek rowerowych: narzędzia i pompki rowerowe. Teren przy nowopowstałym boisku to wręcz idealne miejsce do montażu stacji rowerowych w Sopocie.
5 000 zł
Wybierz
16
Rewitalizacja ścieżki wokół Stadionu Leśnego
 2B
Rewitalizacja ścieżki wokół Stadionu Leśnego obecnie zaniedbanej i pokrytej grubą warstwą gnijących liści wyrzucanych regularnie przez płot przez pracowników Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego, przywrócenie poręczy w części ścieżki, zrobienie przejścia koło płotu w południowej części ścieżki, ustawienie ławek i koszy na śmieci.
25 000 zł
Wybierz
17
Sporządzenie broszury dla mieszkańców południowej części Sopotu – Karlikowa i Świemirowa, dotyczącej przyszłych planów przewidzianych dla terenów zielonych
 A i B
Sporządzenie broszury dla mieszkańców południowej części Sopotu - Karlikowa i Świemirowa, dotyczacej przyszłych planów przewidzianych dla terenów zielonych zlokaliowanych na południe od ulicy 3 - maja oraz Kochanowsiego. Koszt zlecenia opracowania broszury 3000 zł, koszt przygotowania i wydruku 5000 ulotek - 5000 złotych.
7 000 zł
Wybierz

Brak projektów

×