Numer
Nazwa projektu
1
Rewitalizacja punktu widokowego przy ul. Moniuszki (obok Hotelu Opera)

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Rewitalizacja punktu widokowego przy ul. Moniuszki, budowa nowych schodów i poręczy, remont punktu - montaż ławek, koszy na śmieci,balustrad. Przycięcie drzew do podziwiania zatoki i panoramy Sopotu. Ustawienie tablicy informacyjnej o wysokości punktu widokowego i możliwych dalszych wędrówkach pieszych z tego miejsca.

2
Brodwino - dzielnica murali

Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Stworzenie 4 murali (wielkoformatowych grafik na ścianach) na blokach przy ulicy Kolberga 12,14,16 i 18 od ulicy głównej (O. Kolberga). Murale mają ożywić przestrzeń Brodwina, umożliwić mieszkańcom codzienne obcowania ze sztuką. Być może z czasem staną się się wizytówką Brodwina. Wzory murali byłby wyłonione w głosowaniu na stronie internetowej miasta Sopotu.

3
Ścieżka rowerowa od przystanku Sopot Łużycka do SKM Sopot Kamienny Potok

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Budowa "urwanej nitki" ścieżki rowerowej od przystanku "Sopot Łużycka" do "SKM Sopot Kamienny Potok", ścieżka powinna przechodzić przez zrewitalizowany plac zieleni przy ulicy Obodrzyców i prowadzić dalej ulicą Wejherowską do dworca SKM Sopot Kamienny Potok. Połączy ona w sposób bezpieczny i ciągły dzielnice Brodwino z dworcem SKM Kamienny Potok.

4
Rewitalizacja kasztanów rosnących wzdłuż ulicy 23 Marca

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Rewitalizacja kasztanów rosnących wzdłuż ulicy 23 Marca. Z roku na rok drastycznie pogarsza się stan kasztanów rosnących przy ulicy 23 Marca. Niezbędne jest zdecydowane działanie specjalistycznych służb ochrony przyrody. Stan liści w ostatnim sezonie wskazywał, że tylko ok. cztery drzewa na całej ulicy były zdrowe. Brak reakcji na ten stan grozi wymarciem całego drzewostanu.

5
Wymiana chodnika przy 3 LO aż do końca bloków na Brodwinie wzdłuż ulicy Malczewskiego

Koszt po weryfikacji: 726 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Wymiana starych, połamanych i nierównych płyt chodnikowych, oraz poszerzenie drogi dla pieszych przy 3 LO, aż do końca bloków na Brodwinie wzdłuż ulicy Malczewskiego.

6
Ustawienie klatki do crossfitu jako uzupełnienie terenu rekreacyjnego w Parku Połnocnym

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Klatka do crossfitu będzie doskonałym urządzeniem uzupełniającym siłownie w Parku Północnym.

7
Wymiana latarni ulicznych (oraz dodanie nowych) cz.2

Koszt po weryfikacji: 180 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Wymiana lamp ulicznych ma na celu poprawić bezpieczeństwo mieszkańców Brodwina, oraz doświetlenie miejsc z deficytem światła. Wymiana wzdłuż ulicy Kolberga od skrzyżowania z Cieszyńskiego i Obodrzyców aż do przychodni, wraz z uliczkami przy blokach 2,4,6,8,12,14,16,18

8
Rewitalizacją ulicy Łokietka

Koszt po weryfikacji: 800 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Celem projektu jest rewitalizacja ulicy Łokietka od ul. 3 Maja do ul. Polnej. Inwestycja obejmowałoby montaż nowego chodnika i zbudowanie ścieżki rowerowej, która byłaby kontynuacją drogi rowerowej kończącej się na ul. Polnej, budowę miejsc parkingowych, nasadzenia zieleni, montaż słupków uniemożliwiających parkowanie na chodnikach oraz montaż eleganckich lamp.

9
Wymiana starej, zdezelowanej barierki przy przychodni na ulicy Oskara Kolberga.

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Wymiana starej barierki na nowe ograniczniki punktowe, takie jak przy parkingu wzdłuż orlika. Ustawienie ich aż do skrętu z betonowych płyt do przychodni.

10
Modernizacja terenów zielonych "Sopockie Błonia" wraz ze skarpą aż do Ergo Areny

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Kontynuacja dotychczasowej realizacji.

11
Parking samochodowy przy ulicy Łokietka I etap - parterowy, II etap - I piętro

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Parking samochodowy przy ulicy Łokietka I etap - parterowy, II etap - I piętro

12
Skrzyżowanie ul. Łokietka i Polna

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Podniesienie skrzyżowania ulic Władysława Łokietka i Polna

13
Gimnastyka dla zdrowia i sprawności

Koszt po weryfikacji: 40 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Zajęcia grupowe dla dorosłych korygujące mankamenty sprawności fizycznej i rozwijąjące kondycję fizyczą

14
1. Zmiana ogrzewania na ekologiczne. 2. Pomoc finansowa w grodzeniu posesji.

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

1. Węglowe ogrzewanie jest uciążliwe dla pobliskich mieszkańców kurortu. 2. Części metalowe jak i robocizna do ogrodzenia posesji są bardzo drogie i nie mogą sobie wielokrotnie pozwolić nawet wspólnoty.

15
Remont i modernizacja ul. Moniuszki ze szczególnym uwzględnieniem drogi dojazdowej do numerów 3,5,7

Koszt po weryfikacji: 535 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Projekt dotyczy remontu ulicy Moniuszki wraz z chodnikami a w szczególności części ulicy Moniuszki prowadzącej do numerów 3,5 i 7 (wąskiej uliczki) wraz z budową oświetlenia w tej części ulicy Moniuszki i remontem schodów łączących ul. Moniuszki.

16
Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Kolberga (okolice SP nr 5) wraz z ustawieniem ławeczek

Koszt po weryfikacji: 25 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Zagospodarowanie zaniedbanego trawnika przy ul. Kolberga (okolice SP nr 5) poprzez nasadzenie roślin ozdobnych wraz z ustawieniem dwóch ławeczek. Celem projektu jest umożliwienie starszym mieszkańcom osiedla odpoczynku w drodze do centrum handlowo-usługowego oraz ogólna poprawa wrażenia estetycznego.

18
Skrzydlaci goście na Brodwinie - stworzenie optymalnych warunków siedliskowych dla zwierząt i ptaków

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Propozycja ma na celu zachowanie równowagi przyrodniczej na osiedlu Brodwino poprzez zapewnienie optymalnych warunków siedliskowych dla: 1. nietoperzy (budowa piwniczki/montaż budek lęgowych na terenie ujęć wody w lesie) 2. jerzyków (montaż domków dla ptaków na ścianach bloków bez okien) 3. dzikich zapylaczy (postawienie hotelu dla pszczół na łące w lesie)

19
Darmowe zajęcia dla dorosłych mieszkańców Sopotu związane z rekreacją w wodzie

Koszt po weryfikacji: 80 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

W projekcie proponuje się pakiet darmowych zajęć, ktorych motywem przewodnim byłaby woda, obejmujący 3 rodzaje aktywności wybierane przez mieszkańców w zależności od prefenencji/wieku/stanu zdrowia: - zajęcia aquaaerobik/nauka pływania z instruktorem lub wejścia indywidualne na basen - zajęcia windsurfing/żeglarskie z instruktorem - zajęcia rehabilitacyjne z użyciem solanki

20
Metalowe leżaki - meble miejskie do opoczynku i spotkań sąsiedzkich

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Projekt w założeniu będzie służył mieszkańcom do integracji sąsiedzkiej i odpoczynku na świeżym powietrzu. Proponuje się zakup funkcjonalnych metalowych leżaków o prostej formie, ze stali nierdzewnej i rozmieszczenie ich w różnych zakątkach Osiedla Brodwino.

21
Sprzątanie terenów leśnych wokół osiedli

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Bieżące prace porządkowe polegające na zbieraniu rozrzuconych śmieci oraz opróźnianie koszy na śmieci na terenach leśnych wokół osiedli i terenów zabudowanych graniczących z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym

22
Renowacja zabytkowego budynku ujęcia drenażowego na Brodwinie oraz utworzenie ścieżki spacerowej

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Przedmiotem projektu jest renowacja konserwatorska i ekspozycja zabytkowego nieczynnego budynku ujęcia drenażowego „Brodwinowo” z 1922 r. poprzez wycięcie rosnących wokół krzewów, udostępnienie ścieżki spacerowej prowadzacej od głazu narzutowego do budynku i wyprowadzenie przejścia na drugą stronę do ścieżki prowadzącej na polanę, utworzenie placyku wokół budynku ujęcia i postawienie ławek

23
Schody na cmentarz wygodne i z oparciem

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

24
Ławki na ulicach i na skwerkach

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

25
26
Klub młodzieżowy

Koszt po weryfikacji: 35 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

27
28
Poszerzenie ulicy Broniewskiego

Koszt po weryfikacji: 310 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

29
Studio tańca

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

30
Chodnik wzdłuż Armii Krajowej nr nieparzyste

Koszt po weryfikacji: 205 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

31
Sprzątanie lasów komunalnych

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Projekt polega na przeznaczeniu dodatkowych pieniędzy dla przedsiębiorstwa komunalnego ZDiZ, które pozwolą na regularne sprzątanie terenów leśnych należących do Miasta.

32
Usprawnienie ruchu i poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i Chopina

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Projekt ten ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i Chopina.

33
Modernizacja boiska oraz ustawienie przyrządów do crossfit w Jordanku przy ul. Książąt Pomorskich

Koszt po weryfikacji: 300 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

34
Ławeczka Stefana

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

35
Obrazkiem po sumieniu, umyśle i kieszeni

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

36
Zajęcia Kulturalno Sportowe (za darmo)

Koszt po weryfikacji: 25 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

37
Naprawa, doposażenie urządzeń dla dzieci (zał. 1)

Koszt po weryfikacji: 150 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

38
Czujniki gazu i co (czadu)

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

39
40
Opaska biometryczna ratująca życie

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

41
43
44
Rewitalizacja parku u zbiegu ulic Bitwy pod Płowcami i Na Wydmach

Koszt po weryfikacji: 90 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Projekt ma na celu przywrócenie walorów estetycznych fragmentu Lasku Karlikowskiego w kwartale ulicy Bitwy pod Płowcami i Na wydmach. Przed laty Gazownia oddała część swojego terenu, powiększając w ten sposób park. Obecnie ten fragment jest zaniedbany, a park graniczy z główną drogą do plaży, okolicznych hoteli oraz dojściem do Alei Wojska Polskiego i okolicznych restauracji.

45
Remont chodników ulice: Junaków i Kujawska od Małopolskiej do Kościoła

Koszt po weryfikacji: 482 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

46
47
Elewacja na domu, w którym mieszkam

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

48
50
51
Rondo "Żołnierzy Niezłomnych"

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

52
Czerwone maki w kształcie litery "V", czyli zwycięstwo

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

53
Bieżnia sportowa

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Bieżnia min. 400 m z wyraźnie oznaczonymi odcinkami co 100/ 50 m. Najlepiej gdyby miała formę pętli bez ostrych zakrętów, była odseparowana od ruchu pieszego i rowerowego o nawierzchni tartanowej lub szutrowej, i szerokości min. 180 cm (3 torów). Bieżnia z racji położenia, będzie służyła wszystkim biegaczom do wykonywania treningów interwałowych, którzy trenują pomiędzy Gdańskiem a Sopotem.

×