projekt nr 13

13. Łącznik spacerowy Piaskowa/Moniuszki.


Opis projektu

Projekt dotyczy uporządkowania, utwardzenia, oświetlenia leśnej drogi od ul. Piaskowej w kierunku ul. Moniuszki. Jest to popularny fragment trasy spacerów mieszkańców Sopotu w kierunku Opery oraz Łysej Góry.
Odcinek ten jest niestety w złym stanie, min. ze względu na:
- brak utwardzenia np. tłuczniem, gdyż przy większych opadach nie ma możliwości
przejścia bez grzęźnięcia w błocie;
- brak oświetlania, wystarczyłaby jedna latarnia w połowie drogi;
- nieuporządkowaną skarpę od strony Uniwersytetu i Schroniska.
Wykonanie ww. prostych i niedrogich prac ułatwi i umili spacer zarówno Sopocianom , jak i turystom.
Dodatkowo warto umieścić tablicę informacyjną z grafiką i informacją o istniejącej przed
wojną cegielni.

Opis lokalizacji

Sopot ul. Piaskowa

Odwołanie uznano, wniosek dopuszczony pod głosowanie w kwocie 440 tys.