projekt nr 14

14. Punkt widokowy „Lisie Wzgórze”


Opis projektu

Celem projektu jest powstanie punktu widokowego na Lisim Wzgórzu.
Zakres prac do wykonania:
- uporządkowanie istniejących ścieżek;
- wykonanie schodów na pierwszym odcinku od przystanku;
- w miejscu punktu montaż ławek oraz wykonanie obarierowania;
- przycięcie nielicznych drzew, w celu odsłonięcia widoku.
Istniejące punkty w Sopocie ( Zajęcze Wzgórze, Strzeleckie Wzgórze itp.) cieszą się dużą popularnością i są częstym miejscem spacerów zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających miasto turystów. Dlatego też punkt „Lisie Wzgórze” byłby dobrym ich uzupełnieniem.
Zaletą tej lokalizacji w porównaniu do sąsiedniego punktu, np. przy ul. Okrężnej jest widok na Kamienny Potok i linię brzegową od strony Gdyni. Dodatkową korzyścią są niskie nakłady prac do wykonania.

Opis lokalizacji

Las komunalny ul. Księżycowa/23 Marca/ Okrężna

Odwołanie uznano, wniosek dopuszczony do głosowania kwota zostanie uzupełniona do czasu głosowania. Uwaga od Zarządu Dróg i Zieleni : wykonanie zadania wiąże się z przycięciem drzew oraz ich corocznej korekcie.