Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Mobilny symulator i sprzęt pomocniczy do edukacji dla bezpieczeństwa


Skrócony opis

Zakup mobilnego symulatora wraz ze sprzętem pomocniczym do celów edukacyjnych. Wykorzystanie symulatora i połączenie pokazu z edukacją, posłuży kształtowaniu u uczestników prawidłowych nawyków i zachowań oraz umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Szkolenia można przeprowadzać w dowolnym miejscu, zarówno szkołach, salach dydaktycznych czy festynach.

Opis projektu

Prewencja społeczna, czyli edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych (w tym seniorów) na temat zagrożeń i ich tragicznych skutków jest istotna z wielu powodów. Służy kształtowaniu u nich prawidłowych nawyków i zachowań oraz umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Najskuteczniej prowadzić edukację przy wsparciu nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych. Z pewnością są nimi mobilne symulatory zagrożeń pożarowych i ekologicznych.
Celem projektu jest dotarcie do jak najszerszego grona osób, w szczególności dzieci, młodzieży i seniorów. Dzięki temu, że symulator jest mobilny, szkolenia można przeprowadzać w dowolnym miejscu, zarówno szkołach, salach dydaktycznych i konferencyjnych jak i na terenie jednostki. Oczekiwanym rezultatem projektu w perspektywie długofalowej jest zmniejszenie ilości zdarzeń niebezpiecznych tj. pożary, miejscowe zagrożenia.
Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem symulatora oraz narzędzi pomocniczych prowadzone będą kompleksowo wraz z funkcjonariuszami Policji oraz Straży Miejskiej. . Symulatory z powodzeniem będzie można wykorzystać w kampaniach społecznych i edukacyjnych prowadzonych przez Straż Pożarną, Policję oraz samorząd lokalny.
W ramach pozyskanych środków z budżetu obywatelskiego zakupiony zostanie mobilny symulator domu jednorodzinnego oraz kamera termowizyjna. Koszt zakupu urządzeń ok 95 000 zł brutto