Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 3

3. Pielęgnacja i rewitalizacja 100-letniej alei drzew przy ulicy 23 Marca


Lokalizacja

Ulica 23 Marca w Sopocie

Skrócony opis

Wnioskuję o umieszczenie w budżecie przeprowadzenia podstawowych prac pielęgnacyjnych drzew wzdłuż ulicy 23 Marca, które już od lat nie są prowadzone Brak zainteresowania tą sprawą to nie tylko nieodwracalne niszczenie alei ale też niebezpieczeństwo dla ludzi i samochodów przez spadające w czasie wiatru stare konary. Bez właściwej diagnostyki i nadzoru dendrologa 100-letnia aleja skończy żywot.

Opis projektu

Myślę że Ulica 23 Marca, jest jedną z najładniejszych i najbardziej zadbanych w Sopocie,  Miasto wykonało w2014roku poważną inwestycję polegającą na przebudowie całej infrastruktury drogowej ulicy. Wykonano nową nawierzchnię, nową kanalizację deszczową ze zbiornikami retencyjnymi, kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, uzupełniono sieć kablową i gazową. Oprócz tego wykonano ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy aż do sanatorium Leśnik.
Duży udział w upiększeniu tego rejonu ma Spółdzielnia Przylesie która dokonała modernizacji budynków osiedla (budynki tzw. gierkowskie) które,  przybrały zupełnie nowoczesny wygląd.
Można śmiało powiedzieć, że jest to teraz najładniejsze osiedle w Trójmieście  
Jedyną rzeczą która jest zaniedbana to drzewostan wzdłuż ulicy 23 Marca. Z przykrością trzeba stwierdzić że w przeciągu ostatnich lat nie prowadzi się, żadnych prac pielęgnacyjnych. Łatwo teraz w okresie zimowym zobaczyć w jakim stanie są drzewa.
Brak zainteresowania  tą sprawą to nie tylko nieodwracalne niszczenie drzew, ale też niebezpieczeństwo dla ludzi i samochodów przez spadające w czasie wiatru stare uschnięte nie obcinane konary.
Wydaje mi się, że bez właściwej diagnostyki i nadzoru przez dendrologa w celu prowadzenia prawidłowych prac  pielęgnacyjnych, ponad 100 letnia aleja skończy swój żywot.
Choroba kasztanowców jest trudna do opanowania, ale lipy które należy prawidłowo przycinać zostały bez jakiego kolwiek nadzoru. Zdaję sobie sprawę z trudności finansowych, ale pozostawienie tej sprawy bez działania, będzie miało nieodwracalne skutki.
Jest to tym bardziej przykre, że Nadleśnictwo Gdańsk prowadzi bezprzykładną wycinkę Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, który jest zapleczem Sopotu i styka się z ulicą 23 Marca.
Warto, żeby Komisyjnie z udziałem dendrologa dokonać wizji lokalnej drzew w okresie kiedy nie ma jeszcze listowia, żeby przekonać się o faktycznym stanie i ustalić zakres koniecznych prac.   Myślę że roboty powinna prowadzić wyspecjalizowana firma pod nadzorem Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni.