Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 24

24. Ambulatorium chirurgiczne działające wieczorami, w weekendy i święta


Skrócony opis

Zapewnienie pomocy w zakresie ambulatorium chirurgicznego  dla mieszkańców i turystów w godzinach wieczornych, a także w weekendy i święta. Jest to kontynuacja projektu z lat ubiegłych.

Opis projektu

Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w postaci ambulatorium chirurgicznego. Do ambulatorium mogą się zgłaszać pacjenci tylko w przypadkach ostrych tj. np. świeże złamanie, rany, oparzenia itp. Wszyscy pacjenci przyjmowani będą w godzinach wieczornych od poniedziałku do piątku oraz weekendy i święta.