Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 25

25. Ogród miejski “Baśniowa Brama” - koncepcja aranżacji terenu w kwartale ulic Armii Krajowej/Krasickiego/al. Niepodległości/Wybickiego


Lokalizacja

ul. Krasickiego, obszar placu Urbanka, przyległego parku i ul. I. Krasickiego

Skrócony opis

Projekt stworzenia w samym centrum Sopotu,ogrodu miejskiego jako miejsca unikalnego dla odpoczynku mieszkańców Sopotu,turystów,gości odwiedzających nasz kurort,a także jako klimatycznego ogrodu dawnego Sopotu przez zaadoptowanie obszaru po lewej stronie ulicy Krasickiego isniejącego już placu prof.Urbanka,parku- na ogród kwiatowy z podświetloną fontanną i oczkiem wodnym lub małym stawem.

Opis projektu

Mój autorski projekt ulicy Ignacego Krasickiego,jako „Baśniowej Bramy" do Górnego Sopotu:Opery Leśnej,Stadionu,Łysej Góry,lasu,ma na celu stworzenie w samym centrum Sopotu,ogrodu miejskiegojako miejsca unikalnego dla odpoczynku mieszkańców Sopotu,turystów,gości odwiedzających nasz kurort,a także jako klimatycznego ogrodu dawnego Sopotu przez zaadoptowanie obszaru po lewej stronie ulicy Krasickiego, isniejącego już placu prof.Urbanka,parku- na ogród kwiatowy z podświetloną fontanną i oczkiem wodnym lub małym stawem ,w miejscu bruku na trawniku / 2 zdjęcia/oraz przez postawienie 12 secesyjnych ,białych ławek i 7 lamp białych,w stylu secesji,siejących światło„co stworzy baśniowy nastrój do odpoczynku i wytchnienia dla wszystkich. Przedmiotem projektu jest opracowanie koncepcji tego przedsięwzięcia.

Stworzenie ogrodu miejskiego dawnego Sopotu i przebudowa ulicy Krasickiego przez :
1. Wymianę lamp na białe lampy secesyjne,sączące światło na ulicy Krasickiego po prawej stronie szt. 7 oraz w parku szt.7 między ławkami,jak na zał.3
2. Wymianę nawierzchni chodników ze szlachetnych materiałów a pomiędzy nimi po dwa pasy małej kostki brukowej, jako antypoślizgowej.
3. Krawężniki od środka jezdni z dużej kostki brukowej,jak było kiedyś/nie betonowe/.
4. Na jezdni -odkryć „kocie łby".
5. U dołu ulicy Krasickiego postawić wielkie,białe misy z kwiatami sezonowymi,cebulowymi i wieloletnimi,jedna misa po lewej stronie ulicy przy windzie,aby nie stawiano samochodów,druga po prawej stronie u wejściu na
trawniku Al.Niepodległości ,będą one otwierać Baśniową Bramę"-mogę być też podświetlone.
5. Zaadoptować istniejący po lewej stronie ulicy Krasickiego plac prof.Urbanka i park - na ogród kwiatowy z podświetloną,białą fontanną i oczkiem wodnym lub małym stawkiem z trawami i sitowiem, otoczonym kamieniami różnej wielkości oraz rabatami kwiatów,w miejscu bruku na trawniku.
6. Uzupełnić ogród białymi lampami secesyjnymi,sączącymi światło,jak na ul.Krasickiego,tworząc kompleks „ baśniowej bramy" do Górnego Sopotu.
7. Uzupełnić ogród białymi, secesyjnymi ławkami 12 szt.i wysypać przy ławkach białe kamyki.
8. Postawić pergolę z kwiatami na wejściu do ogrodu od strony Al.Niepodległości w celu wyciszenia hałasu.
9. Budkę windy pomalować na biało a z jej daszku zwisające kosze kwiatów np. petuni,surfinii itp.
10. W kolejnym etapie proponuję włączenie 3 zbiorników retencyjnych umieszczonych na „Potoku Elizy," na odcinku między ul.Krasickiego a ul.Wybickiego,jako przedłużenie ogrodu,z mostkami secesyjnymi i całkowitą
przebudową tego pięknego miejsca,teraz nieużytku,w „ małą Wenecję Północy" a przyczyni się do splendoru tego wyjątkowego miejsca i jakże baśniowego w przyszłości,na co zwracam uwagę Miasta i architektów krajobrazu miejskiego.

Propozycja połączenia z projektem nr 134

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Ogród miejski “Baśniowa Brama” - koncepcja aranżacji terenu w kwartale ulic Armii Krajowej/Krasickiego/al. Niepodległości/Wybickiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego sopot.budzet-obywatelski.org jest Prezydent Miasta Sopotu  z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, w Sopocie (kod pocztowy: 81-704).

Prezydent Miasta Sopotu  szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu sopot.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu sopot.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, PESEL, adres, e-mail, numer telefonu. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Prezydentem Miasta Sopotu .
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Sopotu  uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie sopot.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowane przez Prezydenta Miasta Sopotu , a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Prezydenta Miasta Sopotu, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa sopot.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Prezydenta Miasta Sopotu  lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email: iod@sopot.pl . W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.