Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 28

28. Rewitalizacja istniejącego boiska piłkarskiego przy SM Kamienny Potok


Lokalizacja

Boisko znajduje się na terenie SM Kamienny Potok przy ul. Mazowieckiej. Dokładna lokalizacja umieszczona jest na mapie poniżej.

Skrócony opis

Rewitalizacja istniejącego boiska piłkarskiego przy ul. Mazowieckiej. Założenie projektu to modernizacja boiska  piłkarskiego z instalacją ogrodzenia,  w celu zwiększenia bezpieczeństwa w regionie.

Opis projektu

Celem projektu jest modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego przy SM Kamienny Potok, przy ul Mazowieckiej. Boisko ma na celu służyć mieszkańcom w okolicy, którzy chcą uprawiać sport i spędzać czas na świeżym powietrzu.

Główne założenia projektu to poprawa jakości boiska oraz jego otoczenia, aby było bezpieczne i przyjazne dla użytkowników.

Działania, które zostaną podjęte przy realizacji projektu, obejmują:

Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego: nowa nawierzchnia, a także wymiana bramek i linii boiska.

Poprawa otoczenia: kosmetyka terenu, w tym porządkowanie otoczenia boiska, aby było przyjazne i estetyczne.
Instalacja ogrodzenia: zostanie zainstalowane ogrodzenie wokół boiska, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i uniknąć przypadkowego wyjścia piłki poza teren boiska. Bramka ma również na celu ograniczyć wchodzenia na teren boiska dzikich zwierząt.


Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom Sopotu jak i okolicznej społeczności, która chce uprawiać sport i spędzać czas na świeżym powietrzu. Rewitalizacja boiska piłkarskiego będzie służyła poprawie jakości życia w okolicy, a także zachęci do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.


Jeżeli będzie możliwość finansowa to bardzo proszę uwzględnić modernizacje powierzchni boiska w ten sposób że:
zbudowanie powierzchni boiska sztucznego składać się będzie z piasku kwarcowego i gumowego lub silikonowego granulatu oraz trawy wykonanej z materiałów syntetycznych.