Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 30

30. Rehabilitacja wad postawy u dzieci w wieku 8 -18 lat


Lokalizacja

ul. Kościuszki 38

Skrócony opis

W ostatnich latach zaobserwowano znaczny wzrost liczby dzieci i młodzieży obciążonych wadami postawy. Wady postawy zaczynają się zazwyczaj w okresie szkolnym, kiedy uczniowie spędzają dużo czasu w pozycji siedzącej. Wczesne wykrycie tych wad pozwala spowolnić pogłębianie się krzywizn lub też całkowicie zatrzymać ten proces. Celem tego projektu jest zapobieganie pogłębianiu się wad postawy.

Opis projektu

Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży w wieku 8 - 18 lat stanowią obecnie jeden z większych problemów zdrowotnych. Aktualne badania wskazują iż wady postawy dotyczą dzieci w wieku szkolnym, dotyka on około 90% uczniów. Wady postawy ciała dzieci to określenie dotyczące deformacji w obrębie narządu ruchu. Wynikają one ze zmian patologicznych i mogą występować we wszystkich płaszczyznach ciała. Odpowiednio dobrane ćwiczenia korekcyjne u młodych osób zdecydowanie mają wpływ na rozwój organizmu. Konsultacja lekarska oraz cykl leczenia rehabilitacyjnego są niezbędne w osiągnięciu efektu terapii.
Wady postawy mogą w znacznym stopniu obniżać jakość życia dziecka, a w miarę jego dojrzewania problem ten może się pogłębiać. Nieleczone wady postawy mogą dawać niepożądane następstwa, między innymi:
- zmniejszenie wydolności krążeniowo - oddechowej,
- zmiany zwyrodnieniowe kośćca,
- bóle krzyża,
- obniżona sprawność fizyczna,
- skutki psychospołeczne,
- ogólne upośledzenie wydolności .

Celem głównym programu jest zapobieganie pogłębianiu się i utrwaleniu wad postawy ciała u dzieci poprzez wczesne ich wykrywanie, diagnozowanie, korygowanie oraz kształtowanie nawyku aktywności ruchowej i odpowiedzialności za własne zdrowie, a także:
- edukację prawidłowej postawy podczas siedzenia oraz wykonywania codziennych czynności
- ergonomia pracy i funkcji dnia codziennego,
- naukę prawidłowych wzorców ruchowych oraz świadomości ciała, co daje długotrwałe rezultaty i poprawę komfortu życia,
- poprawę sprawności fizycznej.

Realizacja tego programu daje szansę na:
• wczesne wykrycie wad postawy u dzieci,
• wdrożenie działań profilaktycznych, zajęcia korekcyjne i dodatkowe zajęcia ruchowe,
• zwiększenie świadomości zdrowotnej dzieci i ich otoczenia w zakresie wad postawy.

Oczekiwane efekty programu to:
• zwiększenie ilości aktywności ruchowej dzieci poprzez zwiększenie liczby zajęć ruchowych w ramach zajęć z fizjoterapeutą w placówce,
• zmniejszenie progresji wad postawy wśród dzieci i młodzieży,
• zapobieganie występowania wad postawy wśród dzieci i młodzieży.