Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9

9. Zielony Sopot - nasadzenia zieleni pnącej między ul. 1 Maja i gen. Sikorskiego, za ekranem akustycznym sklepu ALDI


Skrócony opis

Nasadzenia roślin pnących zimozielonych w łączniku pomiędzy ulicami 1 Maja i gen. Sikorskiego znajdującym się za istniejącym ekranem akustycznym parkingu marketu ALDI. Celem zasadzenia jest zasłonięcie nieestetycznego ekranu akustycznego zielenią, podniesienia poziomu filtracji powietrza, lokalnego obniżenia temperatury podczas upałów, stworzenie miejsca przyjaznego małym ptakom.

Opis projektu

Obszar za ekranem akustycznym marketu ALDI jest od lat wybitnie zaniedbanym obszarem w Sopocie. W wyniku podjętej wiele lat temu nieszczęśliwej decyzji o zainstalowaniu ekranu akustycznego tkanka miejska została podzielona na dwa "światy". Obszar widziany od strony marketu, po jego niedawnym odświeżeniu jest mało atrakcyjny ale nie zniechęcający. Obszar "za ekranem" nie doczekał się odświeżenia i stanowi niezwykle szpecący element architektury. Proponowana zieleń możliwa jest do nasadzenia przy ekranach akustycznych w istniejących niewielkich, obecnie całkowicie zaniedbanych, fragmentach ziemnych oraz w możliwych do wykonania wąskich obszarach ziemnych, które można uzyskać przez demontaż fragmentów nawierzchni z kostki pomiędzy miejscami parkingowymi i ekranem akustycznym. Nasadzenia wymagałyby zabezpieczenia przed kierowcami i właścicielami psów np. poprzez wykonanie niewielkich umocnionych skarp ziemnych. Po wykonaniu nasadzeń roślinnością zimozieloną (np. bluszcz pospolity, wiciokrzew zimozielony, trzmielina Fortune'a) i z zastosowaniem konstrukcji wsporczych aby umożliwić szybki wzrost roślin można uzyskać znaczącą poprawę estetyki tego niezwykle zaniedbanego obszaru. Jako przykład może służyć mały fragment ekranu od ul. Sikorskiego porośnięty bluszczem stanowiący z roku do roku coraz skuteczniejszą zasłonę dla ekranu oraz stanowiący przestrzeń do życia i zbierania pokarmu przez ptaki (wróble, sikorki bogatki i modre, pleszki, rudziki, kopciuszki, itp.). Jako mieszkańcy mamy nadzieję, że w takim samym stopniu możemy liczyć na wsparcie i poczucie estetyki, jak mieszkańcy innych części Sopotu, gdzie pojawiają się liczne nowe nasadzenia zieleni.