Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 14

14. Wybieg dla psów przy ul. Mazowieckiej 14 w Kamiennym Potoku


Lokalizacja

Mazowiecka 14 (koło boiska i budynku ENERGI)

Skrócony opis

Utworzenie wybiegu dla psów na terenie SM „Kamienny Potok": przygotowanie podłoża, ogrodzenie terenu z podwójnymi bramkami wejściowymi oraz ewentualne zainstalowanie dodatkowego oświetlenia.
W kolejnym etapie: wyposażenie placu zabaw w ławki dla opiekunów, elementy toru przeszkód dla psów, kosz na śmieci, pojemnik na odchody oraz pojemnik z torebkami na odchody.

Opis projektu

W Kamiennym Potoku i na Brodwinie pomimo dużej ilości psów nie ma ogrodzonego i oświetlonego terenu, na którym zwierzęta mogłyby się bezpiecznie bawić. Oświetlony wybieg dla psów jest szczególnie potrzebny w okresie jesienno-zimowym, gdy szybko zapada zmrok.
W związku z tym proponujemy utworzenie wybiegu dla psów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kamienny Potok" (Mazowiecka 14). Wybrany teren jest oddalony od budynków mieszkalnych i położony blisko drogi osiedlowej (możliwość dojazdu samochodem).
Prace obejmowałyby; przygotowanie podłoża (w tym usunięcie kępy rdestowca), ogrodzenie terenu wysokim płotem z podwójnymi bramkami wejściowymi oraz ewentualne zainstalowanie dodatkowego oświetlenia. Podwójne bramki ze strefą buforową miałyby zapobiegać wydostawaniu się biegających psów.
Kolejnym etapem prac byłoby wyposażenie placu zabaw w ławki dla opiekunów, elementy toru przeszkód dla psów, kosz na śmieci, pojemnik na odchody oraz pojemnik z torebkami na odchody. Plac zabaw miałby głównie służyć czworonożnym mieszkańcom Kamiennego Potoku i Brodwina.