Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 35

35. Warsztaty dla młodzieży ze specjalistami ds. uzależnień


Lokalizacja

Wszystkie szkoły podstawowe w Sopocie

Skrócony opis

W odpowiedzi na potrzeby szkół, chcemy wdrożyć do najstarszych klas szkół podstawowych oraz do klas I i II szkół ponadpodstawowych w Sopocie warsztaty ze specjalistami ds. uzależnień.

Opis projektu

Zajęcia profilaktyczne prowadzone są w szkołach od wielu lat. Działania profilaktyczne koncentrowały się dotąd głównie wokół takich substancji jak alkohol, narkotyki czy nikotyna. W ostatnim czasie rynek narkotykowy znacząco się zmienił. Od kilku lat obserwujemy ekspansję nowego typu środków psychoaktywnych. Te niebezpieczne substancje, stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia młodzieży, trafiły także do Polski. Obserwujemy ich stale utrzymującą się popularność wśród młodych ludzi.  

Opublikowane w 2020 r. wyniki badań, przeprowadzonych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w polskich szkołach wskazują, że większość młodzieży jest dobrze zorientowana w zakresie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. O stopniu ryzyka, według ocen respondentów, decyduje bardziej nasilenie używania niż rodzaj substancji. Oczekiwania wobec alkoholu oraz marihuany i haszyszu formułowane przez młodzież szkolną odwołują się w większym stopniu do pozytywnych konsekwencji używania niż ewentualnych szkód wynikających z używania.

Poważne konsekwencje wynikające z używania tych substancji skłaniają dorosłych – nauczycieli i rodziców – do podejmowania działań mających na celu zapobieganie używaniu tych szczególnie groźnych substancji przez dzieci i młodzież.  

W odpowiedzi na potrzeby szkół, chcemy wdrożyć do najstarszych klas szkół podstawowych oraz do klas I i II szkół ponadpodstawowych w Sopocie warsztaty ze specjalistami ds. uzależnień.

Koszt warsztatów to 25 tys. zł