Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 16

16. Zakrycie roślinnością szpecącej rury biegnącej nad potokiem Swelinia, przy ul. Mazowieckiej


Skrócony opis

Zakrycie roślinnością szpecącej rury biegnącej nad potokiem Swelinia. Zasadzenie bluszczy lub innej roślinności, który porósłby rurę biegnącą nad potokiem Swelinia przy przejściu koło mostku  przy ul. Mazowieckiej

Opis projektu

Zasadzenie roślinności w celu zasłonięcia szpecącej rury biegnącej nad potokiem Swelinia ( bluszcze lub inna roślinność) które porósłby szpecącą rurę biegnącą nad potokiem Swelinia przy przejściu koło mostku   rzy ul Mazowieckiej