Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 10

10. Miejski park kieszonkowy przy ul. Armii Krajowej /Kopernika


Lokalizacja

niezagospodarowany obecnie teren zielony przy zbiegu ulic Armii Krajowej i Kopernika - na dz. nr 76, obr. ewid. 0001, arkusz 30 - w Sopocie.

Skrócony opis

Propozycja rewitalizacji i zaaranżowania terenu przy zbiegu ulic Armii Krajowej i Kopernika - na cele parku kieszonkowego.

Opis projektu

Realizacja zielonego skweru wg. przedstawionego w załączeniu rozwiązania lub w zbliżonej formie - miałaby służyć mieszkańcom, jako stworzenie przestrzeni do odpoczynku oraz spotkań na świeżym powietrzu.
Zaaranżowany park kieszonkowy uporządkowałoby przestrzeń publiczną w tym rejonie, a dobór urządzeń i małej architektury przyczyniłby się do wzrostu atrakcyjności oraz poprawę walorów estetycznych terenu. Inwestycja wpisuje się w założenia Strategii Rozwoju Miasta Sopotu.