Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 39

39. Pomóżmy dzieciom z niepełnosprawnościami bawić się na placach zabaw! Doposażenie placów w urządzenia integracyjno-sensoryczne


Lokalizacja

Lokalizacja obejmuje sześć najczęściej użytkowanych placów zabaw, rozlokowanych w różnych częściach miasta, dla umożliwienia bliskiego dostępu zabawy dla wszystkich mieszkańców Sopotu. Plik z dokładnymi lokalizacjami dołączony jako załącznik.

Skrócony opis

Celem projektu jest doposażenie sześciu, istniejących placów zabaw w urządzenia integracyjne, dostępne dla osób o różnym poziomie sprawności – w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, a także z niepełnosprawnością intelektualną. Doposażenie placów zabaw umożliwi osobom niepełnosprawnościami wspólną, bezpieczną zabawę wraz z ich zdrowymi kolegami oraz podniesie dostępność miasta.

Opis projektu

Dostęp do placu zabaw powinien być możliwy dla wszystkich dzieci bez względu na stopień sprawności. Dzięki doposażeniu najczęściej uczęszczanych placów zabaw w urządzenia integracyjne - przeznaczone dla osób zarówno pełnosprawnych, jak i z niepełnosprawnościami. Uda się nam stworzyć miejsce rekreacji dla wszystkich mieszkańców miasta oraz pozwoli na cieszenie się zabawą osobom, które aktualnie są wykluczone z korzystania z placów zabaw.

Projekt obejmuje doposażenie lub wymianę starych urządzeń na urządzenia integracyjne takie jak np.:

- karuzela integracyjna,

- piaskownica integracyjna podwyższona,

- huśtawka integracyjna przeznaczona dla osób na wózkach,

- kołowrotek integracyjny umożliwiający koloroterapię

Coraz więcej dzieci w różnym wieku cierpi na zaburzenia integracji sensorycznej. Przy ciągach komunikacyjnych można zamontować urządzenia edukacyjne i sensoryczne:

- tablice sensoryczne,  

- bloczki integracyjne do układania i trenowania logicznego myślenia,  

- koło integracyjne do rozpoznawania emocji

- urządzenia akustyczne, poruszane przez wiatr, umożliwiające terapię, edukację i rozwój poznawczy dzieci.