Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 14

14. Ustawienie urządzeń do zabawy dla dzieci i ćwiczeń dla dorosłych oraz poprawa funkcjonalności terenu przy ul. Malczewskiego


Lokalizacja

Plac przy ul. Malczewskiego, pomiędzy blokami 11a, 19, 19a, 17, 21

Skrócony opis

Uporządkowanie niezagospodarowanej części placu, instalacja oświetlenia, ustawienie urządzeń do zabawy dla dzieci i ćwiczeń dla dorosłych, usuniecie toksycznego pyłu wokół placu.

Opis projektu

Przy wcześniejszej realizacji z BO dotyczącej zagospodarowania placu przy ul. Malczewskiego uporządkowana została jedynie część terenu.
Nam mieszkańcom zależy na funkcjonalnym i estetycznym wyglądzie całości ale przede wszystkim zdrowym miejscu do życia.

Część terenu, która nie została uporządkowana jest w fatalnym stanie. Dziury, błoto, kałuże, unoszący się popiół żwiru po starej kotłowni.
Wpływ na ten stan miała również realizacja pierwszego zadania BO, kiedy to pojazdy obsługujące "budowę" zieleńca przyczyniły się do zniszczeń uklepanej nawierzchni (popiół).
Zależy nam na usunięciu nawierzchni, utwardzeniu, wyrównania wokół placu terenu i drogi dojazdowej. Zabiegi też te spowodują, że szlam zalegający na podłożu podczas deszczu nie będzie wpływał i zalewał zieleniec powodując ogromne kałuże co przyczyniają się do gnicia trawnika i posadzonych tam krzewów z budżetu miasta.

Dodatkowym problemem i utrudnieniem jest brak oświetlenia. Ogranicza to w pełnym stopniu możliwości korzystania z zieleńca powstałego z BO, dzieci bawiących się na trawniku, biegających wokół wysepki na środku i osób siedzących na ławkach.
Już samo dojście do mieszkań po zmroku, czyli np. w czasie zimy już po godzinie 16 w zupełnej ciemności, może stwarzać niebezpiecznie sytuacje jak i obłocenie odzieży idąc po kałużach i błocie po kostki.
Ustawienie choćby dwóch punktów świetlnych zdecydowanie poprawi ten stan.

Ponadto na istniejących już, trawiastych miejscach, przydałyby się sprzęt do ćwiczeń i urządzenia do zabawy dla dzieci.
Bez ustawienie oświetlenia nie będzie z kolei możliwości korzystania z nich po zmroku jak wspomniano powyżej.
Zależy nam na pełnym korzystaniu z tego terenu cały rok.

Wierzymy, że poprawa wyglądu, estetyki placu oraz dodanie mu funkcji (sportowo-zabawowej) przyczyni się do większego zainteresowania wśród społeczności lokalnej tj. wszystkich mieszkańców ulicy Malczewskiego