Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 46

46. Szkolenia dla służb miejskich oraz pracowników Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Sopotkowo w temacie interwencji dotyczących zwierząt rannych i niewłaściwie traktowanych przez właścicieli


Skrócony opis

Projekt zakłada wspólne poszerzanie wiedzy w temacie ratowania rannych zwierząt na terenie gminy Sopot oraz interwencje w przypadku podejrzeń niewłaściwego traktowania zwierząt domowych przez ich opiekunów, zakładający sprawną współprace pomiędzy pracownikami dla Bezdomnych Zwierząt Sopotkowo, Policji oraz Straży Miejskiej.

Opis projektu

Projekt zakłada wspólne poszerzanie wiedzy w temacie ratowania rannych zwierząt na terenie gminy Sopot oraz interwencje w przypadku podejrzeń niewłaściwego traktowania zwierząt domowych przez ich opiekunów, zakładający sprawną współprace pomiędzy pracownikami dla Bezdomnych Zwierząt Sopotkowo, Policji oraz Straży Miejskiej. Poprzez szkolenia oraz obustronną wymianę doświadczeń wspólne interwencje powinny odbywać się przy każdym zgłoszeniu o potrzebującym pomocy zwierzęciu na telefon alarmowy, telefon straży miejskiej lub na numer Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Sopotkowo.
Aby umożliwić odpowiednią i profesjonalną pomoc zwierzętom projekt zakłada szkolenia dla ww. służb miejskich z behawiorystyki oraz wymianę doświadczeń z organizacjami działającymi na terenach innych gmin.
Projekt służyć ma wszystkim mieszkańcom miasta szukającym pomocy w przypadku zobaczenia rannego zwierzęcia, które potrzebuje pomocy lub chcącym zgłosić niedopatrzenia ze strony opiekunów odpowiadających za zapewnienie dobrego bytu swojemu zwierzęciu.

Przykłady szkoleń:
1. https://szkolenia.wolterskluwer.pl/karta-szkolenia/interwencyjny-odbior-zwierzat,1477.html
2. https://coape.pl/bezdomne-zwierzeta-inspektor-ochrony-zwierzat
3. https://viva.org.pl/organizujemy-szkolenie-na-inspektorow-ds-ochrony-zwierzat/