Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 47

47. Sterylizacja, kastracja i czipowanie zwierząt właścicielskich (psów i kotów)


Skrócony opis

Akcja bezpłatnej sterylizacji/kastracji oraz czipowania zwierząt właścicielskich (psów i kotów) dla mieszkańców Sopotu. Akcja ma na celu realne zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt w gminie, ułatwienie identyfikacji zwierząt zagubionych i ich szybszy powrót do domu, a także eliminację potencjalnych chorób układu rozrodczego i wieku seniorskiego, związanych z brakiem kastracji/sterylizacji.

Opis projektu

Projekt ma na celu zmniejszenie liczby zwierząt bezdomnych na terenie Sopotu i ograniczenie problemów oraz kosztów związanych z ustawowym wymogiem opieki gminy nad zwierzętami bezdomnymi w mieście (wyłapywanie, koszty leczenia, karmy, opieki w schronisku). Przyczynami bezdomności są: niekontrolowane rozmnażanie zwierząt, porzucanie zwierząt, ucieczki zwierząt, łatwość pozyskiwania zwierząt. W wielu gminach w Polsce, gdzie została wprowadzona metoda ograniczenia i zapobiegania bezdomności poprzez całkowite finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich, problem bezdomności zwierząt domowych został zminimalizowany. Sterylizacja i kastracja eliminuje przyczynę problemu, a nie tylko walczy tylko z jego skutkami (czym jest gromadzenie zwierząt bezdomnych w schronisku). Dodatkowo zabłąkane zwierzęta, które dzięki akcji
zostaną oznaczone czipem, szybko wrócą do właściciela i tym samym nie obciążą gminy kosztami związanymi z przyjęciem i utrzymaniem psa/kota w schronisku. Szczególnie sterylizacja kotek i suk (w tym sterylizacja w trakcie ciąży) wpływa na humanitarne i efektywne zmniejszenie bezdomności oraz cierpień zwierząt w gminie.

ODBIORCY: Beneficjentami projektu są mieszkańcy Sopotu. Z bezpłatnego zabiegu skorzystają właściciele zwierząt, ale pozytywne aspekty masowej sterylizacji i kastracji odczują wszyscy mieszkańcy. Zminimalizowanie liczby młodych, chorych i umierających bezdomnych zwierząt wpłynie korzystnie na poprawienie jakości życia mieszkańców, a także na pozytywny wizerunek miasta. Akcja bezpośrednio przekłada się na wzrost zadowolenia mieszkańców, oraz docelową redukcję nakładów finansowych miasta na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i/lub efektywniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych na zarządzanie schroniskiem.

ZASIĘG: Ogólnomiejski – wszyscy właściciele/opiekunowie zwierząt zameldowani i płacący podatki w Sopocie (weryfikacja np. przez zapłacony podatek od psów za rok aktualny lub poprzedni).

ISTOTA PROPOZYCJI: Mieszkańcy Sopotu - właściciele psów i kotów - będą mogli dobrowolnie skorzystać z bezpłatnych zabiegów sterylizacji i kastracji swoich zwierząt domowych. Program ma na celu zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt (porzucanych, zagubionych, niechcianych) w naszym mieście. Sterylizacje i kastracje zwierząt domowych oraz ich czipowanie to jedyna skuteczna i humanitarna metoda zapobiegania bezdomności zwierząt.

Zgłoszenia do programu będą przyjmowane w wyznaczonym wydziale UM Sopot, opcjonalnie we współpracy z wyznaczonymi organizacjami pozarządowymi (działającymi w Sopocie) zajmującymi się ochroną zwierząt. Zweryfikowane i zakwalifikowane zgłoszenia będzie można zrealizować w jednej z lecznic biorących udział w projekcie. Zgłoszenia będą weryfikowane i kwalifikowane do wyczerpania danej puli przeznaczonej na zabiegi psów
i kotów. Akcja dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego. Zwierzę zapisywane przez właściciela na zabieg sterylizacji/kastracji powinno być w dobrym stanie zdrowia oraz przygotowane do zabiegu zgodnie z zaleceniem weterynarza.

Koszt zabiegu obejmuje:
- wizytę kwalifikującą (w tym opcjonalne badanie krwi)
- wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji
- zapewnienie psu/kotu opieki pozabiegowej do czasu wybudzenia z narkozy
- zapewnienie zwierzętom leczenia pooperacyjnego do czasu zdjęcia szwów (leki przeciwbólowe, antybiotyki)
- wizytę kontrolną, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów

Zwierzęta nie oznaczone elektronicznie czipem zostaną podczas zabiegu kastracji lub sterylizacji obowiązkowo oznaczone w ten sposób i wpisane w wybranej przez UM Sopot międzynarodowej bazie identyfikacyjnej (poprzez konto współpracującej przy projekcie lecznicy). Do udziału w programie zostaną zaproszone lecznice weterynaryjne (realizacja zabiegów) oraz fundacje i stowarzyszenia zajmujące się ochroną zwierząt, działające na terenie Sopotu (akcja informacyjno-edukacyjna).

Powinno się zapewnić powszechny dostęp do programu poprzez zakontraktowanie puli pomiędzy jak największą liczbę lecznic (idealnie – minimum jedna z każdej dzielnicy miasta). Koszt projektu wyceniony jest roboczo na 200 000 PLN (dwieście tysięcy złotych) na zabiegi psów oraz kotów właścicielskich. Pozwoli to na sterylizację od 200 do 400 zwierząt. Pozostałe koszty obejmują realizację akcji informacyjno-edukacyjnej (pod patronatem miasta i wyznaczonych organizacji pozarządowych działających w Sopocie i zajmujących się ochroną zwierząt) na temat samej akcji bezpłatnych zabiegów, ale także korzyści ze sterylizacji (w tym sterylizacji aborcyjnej), kastracji i czipowania dla właścicieli zwierząt (zagubienia, choroby) oraz miasta (oszczędności i efektywniejsze przeznaczenie środków na pomoc najbardziej potrzebującym zwierzętom w schronisku).