Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 16

16. Leśna Polana przy ul. 23 Marca 55 - budowa placu zabaw dla dzieci i miejsca rekreacji dla całych rodzin


Lokalizacja

Przy ulicy 23 Marca na wysokości posesji 55

Skrócony opis

Leśna polana położona jest przy ulicy 23 Marca na wysokości posesji 55. Jest to naturalna polana leśna na której dzieci w sposób aktywny spędzają swój wolny czas.
Celem tego projektu jest powstanie przyjaznego miejsca - leśnego placu zabaw dla dzieci, rodziców i opiekunów.

Opis projektu

Celem tego projektu jest powstanie na leśnej polanie przyjaznego, naturalnego placu zabaw dla dzieci, rodziców i całych rodzin. Miejsce te ma służyć do aktywnego spędzania czasu wolnego dla wszystkich niezależnie od wieku.
Zakres prac do wykonania to uporządkowanie terenu, ustawienie sprzętu rekreacyjnego i dwóch ławek.
Zaletą tego projektu jest położenie tej polany i niskie koszty i prac do wykonania.