Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 49

49. Edukacja Seksualna dla Młodzieży sopockich szkół ponadpodstawowych - fakultatywne zajęcia nt. zdrowia i higieny życia seksualnego, relacji międzyludzkich, świadomości własnego ciała


Lokalizacja

Realizowany w sopockich szkołach ponadpodstawowych lub w innym niezależnym miejscu- z dedykacją dla uczniów sopockich szkół ponadpodstawowych.

Skrócony opis

Rzetelna edukacja na temat zdrowia i higieny życia seksualnego osób dorosłych jest szczególnie ważna w życiu młodzieży. Często wiedzę na ten temat czerpią oni z niesprawdzonych przypadkowych źródeł. Polski system edukacji nie zapewnia też rzetelnej wiedzy na ten temat a zajęcia z "wdrożenia do życia w rodzinie" najczęściej nie dotykają interesujących młodzież kwestii.

Opis projektu

Projekt zakłada roczny kurs z edukacji seksualnej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych na terenie Sopotu, prowadzony przez ekspertów, jak np. grupa edukatorów seksualnych Ponton https://ponton.org.pl/dla-szkol/
Kurs byłby zajęciami dobrowolnymi, eksperckimi, z treściami dostosowanymi i dedykowanymi dorastającej młodzieży. Obecny system edukacji poprzez przedmiot Wdrożenie do życia w rodzinie nie realizuje tematu w sposób wystarczający. Celem projektu jest zastąpienie podwórkowych, chaotycznych, niesprawdzonych źródeł, których dostępność jest szeroka- a których młodzież z braku alternatyw korzysta,  fachową wiedzą na temat ludzkiej seksualności, relacji międzyludzkich, własnego ciała, szacunku do drugiego człowieka i zdrowia seksualnego.