Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 53

53. Stop nielegalnemu graffiti – zajęcia edukacyjne w szkołach


Lokalizacja

Projekt dotyczy całego miasta, również lasów komunalnych, bo i tam problem nielegalnego graffiti dotarł.

Skrócony opis

Projekt ma na celu zapobieganie niszczeniu budynków i infrastruktury miejskiej poprzez wykonywanie na nich nielegalnych graffiti oraz bardzo szybkiej naprawy zdewastowanych i zniszczonych miejsc.

Opis projektu

Głównym założeniem projektu jest zwalczanie wandalizmu w postaci nielegalnych graffiti w przestrzeni miasta oraz szybkiej naprawy zdewastowanych, zniszczonych miejsc. Ma on przede wszystkim zwrócić uwagę na ogromny problem niszczenia dobra wspólnego, w tym przede wszystkim budynków miejskich. Akcja ma też zachęcić mieszkańców do szybkiego reagowania na przypadki wandalizmu i zgłaszania ich Policji czy Straży Miejskiej. Nie chodzi jednak o piętnowanie graffiti w ogóle, tylko pokazanie, że można je wykonywać w sposób cywilizowany, zaplanowany, uzgodniony z zarządcą i Urzędem Miasta.
W ramach projektu należy  zaplanować  warsztaty edukacyjne i zajęcia profilaktyczne w placówkach oświatowych. Mają one na celu pokazanie, że przestrzeń publiczna jest miejscem dla każdego, jednak jej niszczenie czy zamalowywanie nielegalnymi rysunkami lub napisami które psują wizerunek naszego miasta jest karalne. Zostały także przygotowane materiały edukacyjne w postaci plakatów, spotu radiowego i filmowego.