Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 60

60. Renowacja i wzmocnienie kolumn, filarów oraz montaż bram wjazdowych dwuskrzydłowych z furtką na terenie Cmentarza Komunalnego w Sopocie


Lokalizacja

Filary usytuowane są w miejscu połączenia placu Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie z wejściami na Cmentarz Komunalny.

Skrócony opis

Montaż bram dwuskrzydłowych i furtki wejściowej, pełniłyby zadanie zabezpieczenia, przed wejściem dzikich zwierząt na teren Cmentarza Komunalnego w Sopocie. To uniemożliwiłoby jakąkolwiek ingerencje na terenie Cmentarza przede wszystkim leśnych zwierząt sąsiadujących z Cmentarzem Sopockim. Zwierzęta, które wdzierają się   to np. Dziki niszczą ziemię i nagrobki, sarny zjadają świeże kwiaty.

Opis projektu

Montaż trzech bram wjazdowych dwuskrzydłowych z furtką wejściową, na terenie Cmentarza Komunalnego w Sopocie. Montaż w/w bram wykonany byłby na filarach, kolumnach zabytkowych Cmentarza Sopockiego, znajdujących się w odległości kilkunastu metrów od siebie. Filary usytuowane są w miejscu połączenia placu Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie z wejściami na Cmentarz Komunalny.

Montaż bram dwuskrzydłowych i furtki wejściowej, pełniłyby zadanie zabezpieczenia, przed wejściem dzikich zwierząt na teren Cmentarza Komunalnego w Sopocie. To uniemożliwiłoby jakąkolwiek ingerencje na terenie Cmentarza przede wszystkim leśnych zwierząt sąsiadujących z Cmentarzem Sopockim. Zwierzęta, które wdzierają się na cmentarz  to np. Dziki niszczą ziemię i nagrobki, sarny zjadają świeże kwiaty.

Ważnym aspektem zamkniętych bram poza godzinami pracy Cmentarza oraz dni wolnych ustawowych kalendarzowych, byłoby wykluczenie nieautoryzowanego wjazdu firm Kamieniarskich i ewentualnych prac bez zgody zarządu Cmentarza Komunalnego w Sopocie.
W godzinach pracy Biura Cmentarza Komunalnego bramy byłyby otwierane w zależności od wykonywanych prac dojazdowych dla pojazdów mechanicznych, w żaden sposób nie uległby sposób poruszania się dla osób pieszych, poprzez zamontowanej furtki w bramach.