projekt nr 1

1. Wymiana latarni ulicznych (oraz dodanie nowych) wzdłuż ul. Cieszyńskiego - kontynuacja projektu


Opis projektu

Wymiana lamp ulicznych ma na celu poprawić bezpieczeństwo mieszkańców Brodwina, oraz doświetlenie miejsc z deficytem światła.
Nowoczesne latarnie – takie jak na wyremontowanej ulicy Obodrzyców wpłyną również na estetykę tej części osiedla.
Przywołana ulica Obodrzyców powinna być wyznacznikiem architektonicznym dla latarń (małych) przy chodnikach i głównej drodze (dużych).

Opis lokalizacji

Cała długość ulicy Cieszyńskiego.

Projekt możliwy do realizacji