projekt nr 3

3. Duży plac zabaw na sopockiej plaży na wysokości Hotelu Chińskiego


Opis projektu

Na sopockiej plaży po stronie południowej od Molo, brakuje placu zabaw dla dzieci. Plac taki działa przy wejściu nr 15 i jest bardzo chętnie odwiedzany przez rodziny z dziećmi.
Podobny powinien znaleźć się właśnie na wybranym odcinku pomiędzy Molo a granicą z Gdańskiem. Poszczególne elementy / zabawki powinny być wykonane w ten sposób, ab wpisać się w charakter plaży (podobnie jak przy wejściu nr 15). Niektóre mogłyby być związane również z zabawami wodnymi. Miejsce powinno być tak zagospodarowane, aby mogło służyć dzieciom w różnym wieku.
Ponieważ Sopot odwiedzany jest latem bardzo często przez rodziny z dziećmi, które oczywiście chętnie korzystają z plaży, takie miejsce stałoby się na pewno bardzo popularne i przyczyniło się do rozwoju oferty dla tej grupy turystów. Również mieszkańcy z całą pewnością chętnie korzystaliby z takiego miejsca nie tylko w sezonie. W Sopocie mamy spory wybór placów zabaw, ale takimi na plaży mało które miasto może się pochwalić. Z całą pewnością takie miejsce byłoby uzupełnieniem

Opis lokalizacji

Wybrany odcinek plaży (możliwy do realizacji inwestycji) pomiędzy Molo a Gdańskiem.

Miasto zaplanowało kolejny duży plac zabaw na sopockiej plaży na wysokości Hotelu Chińskiego i obecnie stara się pozyskać w tym celu środki zewnętrzne. Ponieważ do czasu głosowania w tegorocznym budżecie obywatelskim nie otrzymamy gwarancji na pozyskanie środków komisja postanowiła poddać pod głosowanie wnioski dotyczące ustawienia placu zabaw na plaży (nr. 3, 36 i 231) i poddając pod głosowanie przygotowany projekt.

Jeśli projekt uzyska finansowanie zewnętrzne środki z budżetu obywatelskiego zostaną zsumowane z otrzymaną dotacją i wybudowany zostanie plac zabaw za większą kwotę (zamówione zostanie więcej zabawek lub częściowo zostaną zamienione na droższe), jeśli projekt nie uzyska dofinansowania środki z budżetu obywatelskiego zostaną przeznaczone na zrealizowanie projektu w obecnym kształcie.