projekt nr 2

2. Modernizacja zatok postojowych ul. Malczewskiego


Opis projektu

Modernizacja zatok postojowych ma na celu podniesienie ilości miejsc parkingowych oraz ich uporządkowanie, m.in. przez wymianę nawierzchni oraz wytyczenie miejsc parkingowych.
Na pewno wpłynie ona również na estetykę miejsca.

Opis lokalizacji

ul. Malczewskiego (Brodwino). Na tyłach bloków ulicy Kolberga 19, 25 i 31.

Realizacja projektu możliwa wyłącznie razem z modernizacją pobliskiego chodnika oraz wymianą oświetlenia. koszt: 1.chodnik wzdłuż ulicy Malczewskiego 135 tyś. zł 2.zatoki postojowe 300 tyś. zł 4.wymiana latarni 240 tyś. zł

uzupełnienie: wnioskodawca zwrócił uwagę, iż latarnie są wymienione - podany koszt dotyczył odkupienia latarni od Energa Oświetlenie. Zgodnie z prośba wnioskodawcy rezygnujemy z tego kosztu i zmieniamy wycenę z 675 000 zł na 435 000 zł