projekt nr 3

3. Remont nawierzchni pasa drogowego i chodników ul. Łużyckiej


Opis projektu

Założenie:
Głównym założeniem projektu jest modernizacja ul. Łużyckiej.

Działania:
- położenie nowej warstwy bitumicznej w śladzie istniejącej jezdni z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji jako podbudowy( ok 90 metrów długości);
- wymiana krawężników na nowe;
- zdjęcie starych płyt chodnikowych, wyrównanie terenu i położenie nowych płyt chropowatych, antypoślizgowych, takich jakie położono na ul. Łużyckiej
na szerokości skweru od ul. Obodrzyców.

Cel:
- zwiększenie bezpieczeństwa pieszych;
- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców;
- poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego;
- ułatwienie spacerowania z wózkiem dziecinnym;
- umożliwienie wygodnego i bezpiecznego odprowadzenia dziecka do przedszkola;
- zwiększenie estetyki i poprawa wyglądu dzielnicy.

Uzasadnienie:
W 2016 roku u zbiegu ulic Łużyckiej i Obodrzyców przeprowadzono olbrzymią inwestycję polegającą na zmodernizowaniu kanalizacji i budowie zbiorników retencyjnych. W wyniku prowadzonych prac doszło do zniszczenia nawierzchni jezdni i chodników ul. Łużyckiej, przez ciężki sprzęt budowlany jak i olbrzymie samochody ciężarowe które transportowały materiały budowlane i wykorzystywały ulicę Łużycką jako zaplecze parkingowe. Spowodowało to, że na jezdni powstały wgłębienia, a w wielu miejscach płyty chodnikowe popękały z powodu olbrzymiego ciężaru wjeżdżających i parkujących samochodów. Obecnie po opadach deszczu piesi jak i mieszkańcy oblewani są wodą z kałuż przez przejeżdżające samochody. Łużycka jest niewielka uliczką, ale newralgicznym ciągiem komunikacyjnym, ponieważ jest ulicą dwukierunkową, bez zakazu parkowania o natężonym ruchu kołowym.
Szkoda, że w 2016 roku w trakcie inwestycji nie uwzględniono remontu całej ul. Łużyckiej tym bardziej, że na całej szerokości skweru przy ul Łużyckiej położono nowe chodniki i nawierzchnię jezdni, a pozostawiono bez remontu ok 90 metrów ulicy.
Przeprowadzenie remontu przysłuży się mieszkańcom Kamiennego Potoku odprowadzającym dzieci do przedszkoli, czy idących na skwer. Poruszanie się po niej obecnie jest wyzwaniem dla pieszych, zwłaszcza dla osób starszych, nie mówiąc o niepełnosprawnych, gdy parkujące samochody zajmują znaczną część chodnika po obu stronach jezdni, a chodniki do tego są nierówne.Wykonanie remontu istotnie zwiększy bezpieczeństwo pieszych i wygląd Kamiennego Potoku tym bardziej, że na ulicach Małopolskiej i Obodrzyców pomiędzy którymi leży ul. Łużycka zostały już położone nowe chodniki.

Opis lokalizacji

Sopot Kamienny Potok ul. Łużycka położona pomiędzy ulicami Obodrzyców i Małopolską.

Projekt możliwy do realizacji