projekt nr 2

2. Budowa schodów z Al. Niepodległości na punkt widokowy przy ul. Okrężnej.


Opis projektu

Obecnie modernizowany punkt widokowy na ul. Okrężnej nie ma sensownego połączenia z Al. Niepodległości. Od strony Alei istnieje jedynie fragment schodów, dalej dojście jest tylko możliwe po stromym zboczu. Projekt zakłada wykonanie dojścia w postaci schodów z poręczą na odcinku od Al. Niepodległości do punkt widokowego przy ul. Okrężnej.

Opis lokalizacji

Odcinek od Al. Niepodległości do ul. Okrężnej.

Projekt możliwy do realizacji