projekt nr 1

1. Remont Drogi i chodnika przy ul. Książąt Pomorskich 13, 15, 17,19


Opis projektu

Należy zdjąć chodnik i nawierzchnie drogi asfaltowe umocnić, utwardzić aby udźwignęły ciężar śmieciarek a następnie położyć asfalt na drogę a płyty na chodnik.
Projekt będzie służył mieszkańcom ul. Książąt Pomorskich 13, 15, 17,19 od których ZOM odbiera nieczystości.
Droga stwarza duże niebezpieczeństwo upadków w okresie zimowym. Do tego z powodu słabego podłoża opadanie drogi dwukrotnie było przyczyną zniszczenia naszej instalacji sanitarnej przez instalację burzową naszego osiedla. Remont obu instalacji wykonany był przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne w Sopocie przy udziale Miasta Sopotu. Obecnie zbudowane wówczas pokrywy zaczynają wystawać ponad poziom drogi. Chodnik z kolei odchodzi od budynku powodując przenikanie deszczówki do fundamentów i izolacji pionowej budynku co powoduje pojawianie się wody w piwnicach od strony ulicy.

Opis lokalizacji

Droga miejska wzdłuż budynku mieszkalnego przy Ul. Książąt Pomorskich 13 i 15,

Projekt możliwy do realizacji