projekt nr 1

1. Remont nawierzchni chodnika na ul. Kochanowskiego na wysokości posesji 8/10 do 12


Opis projektu

Remont niebezpiecznego odcinka chodnika. Projekt będzie służył wszystkim użytkownikom chodnika.

Opis lokalizacji

Odcinek chodnika Kochanowskiego na wysokości posesji 8/10 i12

W celu ujednolicenia nawierzchni oraz zwiększenia atrakcyjności zalecamy przebudowę całego odcinka chodnika ulicy Jana Kochanowskiego od skrzyżowania z aleją Niepodległości do ulicy Armii Krajowej z użyciem takiej samej kostki betonowej jak podczas modernizacji chodników przy alei Niepodległości.Projekt możliwy do realizacji.