projekt nr 2

2. Remont ul. Bocznej


Opis projektu

wyrównanie drogi poprzez położenie warstwy asfaltu

Opis lokalizacji

Ulica Boczna jest boczną od Al.Niepodległości przed skrzyżowaniem z z ul. Kochanowskiego.

Projekt możliwy do realizacji