projekt nr 20

20. Wymiana chodnika przy ul. Moniuszki


Opis projektu

Wymiana chodnika na ul. Stanisława Moniuszki

Opis lokalizacji

Wymiana chodnika na ul. Stanisława Moniuszki i uporządkowanie pobocza ulicy.

Projekt możliwy do realizacji. koszt chodnika około 180.000,00, koszt oświetlenia 450.000,00