projekt nr 3

3. Remont schodów do kościoła św. Bernarda


Opis projektu

Schody są w bardzo złym stanie technicznym, nie posiadają właściwych bezpiecznych barierek a po zmroku bardzo ciężko się poruszać tym przejściem bo nie ma tam oświetlenia.
Cała działka ma ok. 400 m2 ale schody do remontu zajmują tylko ok. 120m2 do tego potrzeba ok. 80mb zasilania dla lamp oświetleniowych, aby nie stworzyć nieprzyjemnej atmosfery na działkach prywatnych sąsiadujących z przejściem wystarczy wybudować maksymalnie 3 słupki oświetleniowe o wys. maksymalnej do 3m typu lampa parkowa. Inwestycja powinna służyć wszystkim zmierzającym do kościoła a zwłaszcza osobom starszym i mniej sprawnym - poprawienie bezpieczeństwa przejścia przysłuży się temu celowi.

Opis lokalizacji

teren działki nr 9/3 pomiędzy ulicą Mickiewicza a działką nr 9/4 przy ul. Antoniego Abrahama

Projekt możliwy do realizacji.