projekt nr 62

62. Modernizacja i uporządkowanie wąwozu potoku Karlikowskiego


Opis projektu

Miejscowe odkrycie potoku, udostępnienie miejsca dla mieszkaniowców, ustawienie ławek, uporządkowanie terenu, oświetlenie parkowe

Projekt możliwy do realizacji.