projekt nr 8

8. Położenie nowej nawierzchni na ul. Władysława Cieszyńskiego


Opis projektu

Remont ulicy Władysława Cieszyńskiego- nowa nawierzchnia, wyłożenie kostką brukową miejsc parkingowych przy ulicy w sąsiedztwie z budynkami 18,14,12,10. Remont chodników wzdłuż drogi w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu na Władysława Cieszyńskiego.

Opis lokalizacji

Sopot Brodwino - Władysława Cieszyńskiego na całej długości.

Projekt możliwy do realizacji.